Sfm.no mener: Reinspikka idioti å skru opp matprisene enda mer!

Når prisgaloppen i Norge ikke synes å ville stoppe, så sier det seg selv at de med mulighet handler der de kan spare mest mulig penger.

Planlegges det godt nok for fremtidens eldre?

Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at med dagens skatte- og avgiftspolitikk – med svakere offentlige budsjett og den lønnspolitikken som føres – utfordrer innholdet i velferdstilbudene.

Hvorfor behandles ikke handicappede likt gjennom alle bomstasjonene?

Statens vegvesen er takstmyndighet. Vegamot har ikke hjemmel til å innvilge fritak eller rabatter ut over det som er fastsatt i takstvedtak. Dette er en merkelig forskjellsbehandling.

Jan Davidsen: – Provoserende av statsråden å rette pekefingeren mot de eldre

Den krisen som nå synliggjøres, skyldes ikke at eldre ikke tar ansvar for egen alderdom.

EØS-avtalen svekker Norge

EØS-avtalen er faktisk et ja til utenlandske kriminelle og økt arbeidsinnvandring.

Arbeidsgivere må tørre å snakke om sykemeldinger

At samlivsproblemer eller en sorgreaksjon ikke alene gir grunn til sykemelding og sykepenger er stadig gjenstand for debatt.

Jorden og livet må aldri styres av Bill Gates!

Den globale eliten med Bill Gates i spissen vil altså legge om hele verdens matproduksjon til syntetisk dyrket «mat» fremstilt av «kokker» i laboratorier.

Regningen bør sendes Solberg-regjeringene?

Takk Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti for dagens jernbanekaos.

Er det riktig at papirløse flyktninger skal få busstilbud, tann- og folkehelsetilbud samt videregående skole?

Jeg har forstått tannbehandling hvis tennene hadde vært en del av kroppen for alle her i landet og således dekket gjennom folketrygden noe Pensjonistpartiet ønsker, men slik er det dessverre ikke.

EU setter vårt demokrati og folkestyre på sidelinjen

Etter at en lov er ført inn i EØS-avtalen, betyr det at Norge ikke lenger har handlingsrom engang – innenfor rammene av lovene som er overført til EØS. Dagens kraftpriser er et eksempel på det.

Vasall-staten Norge

To ting til er helt nødvendige for at vårt norske samfunn skal fungere: Bilen og strømmen.

Norge er blitt en ren kolonistat under EU

All makt er overført til EU, EUs energibyrå Acer, og kraftbørsene – i betydning det private nederlandske investeringsselskapet Euronext.

Satse på menn i helse

I dag er det dessverre kun en av ti ansatte i tjenesten menn, og potensialet for å øke andelen er derfor betydelig.

Nei til kunstig intelligens!

Vi er på meget farlig vei mot et samfunn der computere og satellitt-systemer styrer våre liv, våre beslutninger, vår infrastruktur og alt vi mennesker ellers i dag ser på som det enkelte menneskes ansvar og rett til.

Pinsebevegelsen med fiendtlige holdninger?

Gud har skapt kvinne og mann som likeverdige mennesker, dog med forskjellige naturgitte, anatomiske gaver.

Unge Venstre på bærtur

Norge er en nasjon hvor kristendommen har preget land og folk i over tusen år.

Vidar Kleppe: -Trenger politisk lederskap i verdensklasse

Mens ordinære skatter beregnes ut fra inntekt, fastsettes gebyrer og avgifter uten hensyn til betalingsevne. Derfor slår alltid prisøkningene spesielt hardt ut i forhold til dem som allerede har minst fra før. 

Kostbart når den ene parten havner på sykehjem

Tiden er inne for at man gjennomgår de økonomiske konsekvensene for den personen som fremdeles bor hjemme etter at partneren har kommet på sykehjem.

Løvebakkens feige «nikkere»!

Vi ved grasrota vet at mange av våre folkevalgte på Stortinget, og i andre politiske organer, er motstandere av EØS-medlemskapet og overformynderiet i Brüssel.

Hvor blir det av 33 200 000 000 skattekroner?

Norge har råd til å gi 6 000 kroner til kraftspekulanter uten å blunke, men bare råd til å gi 4 000 kroner i økning pr år til landets fattige.

Hvorfor «ramponere» gode og innarbeidete stedsnavn?

Nynorsken er på vei ut, det må vi bare erkjenne.

Stortinget og regjeringen har manglende demokrati forståelse

Hverken Stortinget eller folket bør kunne ta avgjørelser som er i strid med Grunnloven..

Nei til nedbygging

Velferd og helsevesen i Norge skal skinne og fungere, og være til hjelp for ALLE norske borgere – uansett behov, og uansett hvor i landet!

Herr og fru Pirk!

Hva slags bortskjemte ungdommer er det som skal inn på boligmarkedet?

Norske tollregler må endres

I Norge må selskapene fortolle mat som føres i land, selv om det er tenkt å gå til gode formål.

Grunn til å spørre?

At noen «på død og liv» skal ha barn, da finnes det vel prøverørsmetoden å bruke? Går ikke det da, bør man innstille seg på at dette er dødfødt.

Må belage seg på mer togtrøbbel?

Hvis Bergensbanen virkelig trenger 10% av alle Di 3ere for å holde driften i gang, er det noe seriøst galt med infrastruktueren.

13,1 milliarder innkrevd i bompenger

Hva disse går til kan man nok bare spekulere i. Men disse pengene kommer ikke folket til gode på noen som helst måte.

Vi har ikke et demokrati før vi har et rettsystem for alle

Hva skjer med rettstater der man utestenger deler av befolkningen på bakgrunn av økonomiske forskjeller?

Tog-krøll på vårt jernbanenett

Som gammel jernbane-entusiast er det naturlig å se etter åpenbare løsninger når slikt som strømbrudd skjer.

Det er lov å arbeide selv om man er ufør

De siste årene har det vokst frem en ukultur hvor uføre blir sett ned på. Noen har gått så langt at de kaller de uføre for «snyltere» eller «tapere».

Politimester Bastian og Dommer Snillesen

Det er for slapt og snilt her til lands. Kopiér amerikansk straffeprosess, foruten dødsstraff – selv om enkelte absolutt hadde fortjent det

Barnevern: «Vanskelig å finne ord»

Norge har jo dommer mot seg for tvangsadopsjoner via norsk barnevern, men hva gjør så Toppe med det?

Er «idrett for eldre» med i konseptet AktiVM

Det var kun Pensjonistpartiet, Frp, Høyre, Venstre og KrF som støttet idrett for eldre. Dette er helt utrolig.

Vinter i Bakvendtland

Er det rett at dekkvalg basert på feilaktig miljø-informasjon skal ha prioritet framfor sikkerhet og trygghet på krevende føre?

Statsminister Støre svikter alle nordmenn som sliter

Dessverre er sannheten at statsminister Støre, nå beviser i ord og handlinger at han har sviktet: Norge og det norske folk som statsminister, sosialist og internasjonal globalist – som aldri setter Norge først.

Tomt under topplokket til MDG?

Alkohol og fyrverkeri hører vel ikke sammen, men det må da vel for pokker kunne gå an å bruke litt av det lille vettet man har mellom øra når man skal legge i vei med den slags!

Mat er svært viktig for trivselen blant eldre

Det er jobbet sentralt med en nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre, på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Behov for en forlenget jernbane i nord

Nå snakkes det i Tromsø å flytte sørover.

Når barn under barnevernet dør i etatens varetekt

Når skal barnevernet bli stilt til rettslig ansvar der det går så galt?

Helseattest for eldre bilførere skulle fjernes?

Pensjonistpartiet synes det er alvorlig når en statsråd ikke utfører det som blir vedtatt og alvorlighetsgraden er ikke mindre når dagens regjering med SP og AP heller ikke iverksetter vedtaket.

Får ikke innsyn i digital politikerportal

Mange kommuner bruker digitale løsninger i forbindelse med forberedelse av de folkevalgtes møter.

Fjern dette uvesenet!

Det finnes et moderne fenomen, eller skal vi si «yrkesgruppe», som kaller seg «influensere».

En dyrtid, kulde og heftige snøbyger

Vi kan ikke bare skylde på Ukraina-krisen, selv om vi hjelper til der så godt man kan fra et norsk ståsted.

Skal man skal kjøre mer bil i Trondheim sentrum?

Hvem har funnet på dette?

Reisetips for nordmenn i utlandet  

Når du reiser til utlandet, er det viktig å vurdere hvordan du vil reise rundt i landet på forhånd.

Dette er menneskets spisesal

Vil noen av leserne hevde at munnhulen ikke er en del av menneskets anatomi?

Jule- og nyttårsferie på sfm.no

Samfunnsmagasinet avholder sin jule- og nyttårsferie i tiden fra og med mandag den 19.12.2022 til og med onsdag den 4.1.2023.

Sfm.no mener: Reinspikka idioti å skru opp matprisene enda mer!

Når prisgaloppen i Norge ikke synes å ville stoppe, så sier det seg selv at de med mulighet handler der de kan spare mest mulig penger.

Planlegges det godt nok for fremtidens eldre?

Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at med dagens skatte- og avgiftspolitikk – med svakere offentlige budsjett og den lønnspolitikken som føres – utfordrer innholdet i velferdstilbudene.

Hvorfor «ramponere» gode og innarbeidete stedsnavn?

Nynorsken er på vei ut, det må vi bare erkjenne.

Stortinget og regjeringen har manglende demokrati forståelse

Hverken Stortinget eller folket bør kunne ta avgjørelser som er i strid med Grunnloven..

Nei til nedbygging

Velferd og helsevesen i Norge skal skinne og fungere, og være til hjelp for ALLE norske borgere – uansett behov, og uansett hvor i landet!

Hvorfor behandles ikke handicappede likt gjennom alle bomstasjonene?

Statens vegvesen er takstmyndighet. Vegamot har ikke hjemmel til å innvilge fritak eller rabatter ut over det som er fastsatt i takstvedtak. Dette er en merkelig forskjellsbehandling.

Herr og fru Pirk!

Hva slags bortskjemte ungdommer er det som skal inn på boligmarkedet?

Jan Davidsen: – Provoserende av statsråden å rette pekefingeren mot de eldre

Den krisen som nå synliggjøres, skyldes ikke at eldre ikke tar ansvar for egen alderdom.

Norske tollregler må endres

I Norge må selskapene fortolle mat som føres i land, selv om det er tenkt å gå til gode formål.

EØS-avtalen svekker Norge

EØS-avtalen er faktisk et ja til utenlandske kriminelle og økt arbeidsinnvandring.

Grunn til å spørre?

At noen «på død og liv» skal ha barn, da finnes det vel prøverørsmetoden å bruke? Går ikke det da, bør man innstille seg på at dette er dødfødt.

Må belage seg på mer togtrøbbel?

Hvis Bergensbanen virkelig trenger 10% av alle Di 3ere for å holde driften i gang, er det noe seriøst galt med infrastruktueren.

Arbeidsgivere må tørre å snakke om sykemeldinger

At samlivsproblemer eller en sorgreaksjon ikke alene gir grunn til sykemelding og sykepenger er stadig gjenstand for debatt.

13,1 milliarder innkrevd i bompenger

Hva disse går til kan man nok bare spekulere i. Men disse pengene kommer ikke folket til gode på noen som helst måte.

Jorden og livet må aldri styres av Bill Gates!

Den globale eliten med Bill Gates i spissen vil altså legge om hele verdens matproduksjon til syntetisk dyrket «mat» fremstilt av «kokker» i laboratorier.

Vi har ikke et demokrati før vi har et rettsystem for alle

Hva skjer med rettstater der man utestenger deler av befolkningen på bakgrunn av økonomiske forskjeller?

Regningen bør sendes Solberg-regjeringene?

Takk Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti for dagens jernbanekaos.

Tog-krøll på vårt jernbanenett

Som gammel jernbane-entusiast er det naturlig å se etter åpenbare løsninger når slikt som strømbrudd skjer.

Det er lov å arbeide selv om man er ufør

De siste årene har det vokst frem en ukultur hvor uføre blir sett ned på. Noen har gått så langt at de kaller de uføre for «snyltere» eller «tapere».

Er det riktig at papirløse flyktninger skal få busstilbud, tann- og folkehelsetilbud samt videregående skole?

Jeg har forstått tannbehandling hvis tennene hadde vært en del av kroppen for alle her i landet og således dekket gjennom folketrygden noe Pensjonistpartiet ønsker, men slik er det dessverre ikke.