17. mai på TV: Tynne saker, NRK!

Publisert 23.5.2019
Foto: Wikipedia

År etter år etter år får man utover vårt langstrakte land servert NRKs utgave av 17.mai-feiringen i Oslogryten. Det er nøyaktig samme opplegget hvert eneste år – hvilket det også har vært i overskuelig tid bakover. En visuell veksling mellom slottsbalkongen og skolene som passerer slottet. Hvorfor ikke spare store beløp ved å re-sende samme opptakene hvert år, – ingen ville legge merke til det!

I løpet av sendingen har vi nå for ørtende gang fått vite navnene på Oslo-skolene, – elevtallet, – hvor gammel skolene er, – når de fikk ny fane, – etc. etc. – akkompagnert av «Gammel Jægermarsj» og «Norge i rødt hvitt og blått» til det kjedsommelige. De fleste korpsene spiller en av disse idet de passerer Slottet. Det er jo egentlig til å le av. Har ikke Oslo-korpsene andre marsjer – et større repertoar?? Har ikke NRK noe mer å vise fra Oslo-gryten? Det som skjer langs Karl Johan og på Slottsplassen interesserer oss utenfor Oslo helt minimalt! Send dette faste programmet ut lokalt på Østlandssendingen! Det er nærmest å drive gjøn med resten av landets befolkning. NRK har ikke bare seere innenfor Sinsenkrysset!

17.mai-feiringen i Bergen slår ut Oslos så det monner, og mange har antydet at når TV2 har sitt hovedkontor i Bergen, så bør man kunne forvente at landets mest gedigne 17-maii-feiring også sendes ut på TV som et topp alternativ til Oslos reprise-pregete sending hvert år. I Bergen feires dagen storslagent hele dagen – så der mangler aldri stoff for mange timers sending! Men også her kan man selvsagt lage mindre avbrudd fra andre steder i landet – som f.eks. fra Oslo (!). Bergen ble tilgodesett med ca. 5 minutter 17. mai i år.

Så jeg sier på vegne av mange: Exit Oslo med NRKs fantasiløse sending. Norge er heldigvis mer enn Oslo. Det bør vi få bekreftet fra neste 17.-mai-sending!

Wilfred W. Høsteland