Er slagsiden i norsk presse blitt større?

Er slagsiden i norsk presse blitt større?

Publisert 31.5.2018 Av Jan Hansen, frilansjournalist NJ Senior Illus.foto: Sfm.no Mange skribenter og innsendere kan sikkert nikke gjenkjennende til uttalelser som eksempelvis, ”Dessverre så har vi ikke plass til saken din denne gangen”, eller, ”Saken du skriver om appellerer ikke til folk flest” (egentlig et tåpelig svar), eller, ”Vi ønsker ikke å gå inn i…

Udugelige og likegyldige norske eiere?

Udugelige og likegyldige norske eiere?

Publisert 31.5.2018 Av Wilfred Høsteland Illustrasjonsfoto: Sfm.no/Jan Hansen Kystpartiets leder Einar Ebbesen hadde et ypperlig og betimelig innlegg i Bergensavisen den 29.mai under tittelen «Opphørssalget fortsetter». Han tok for seg den omtrent kontinuerlige overlatingen av norsk industri til nye utenlandske eiere. Han nevner en lang rekke topp-bedrifter som de senere årene er solgt – siste…

Hvorfor sliter 30% av elevene med lese- og skrivevansker?

Hvorfor sliter 30% av elevene med lese- og skrivevansker?

Publisert 31.5.2018 Av Terje Haugom, adjunkt Illustrasjonsfoto: Colourbox En av tre elever høyt oppe i Grunnskolen sliter med lese- og skrivevansker. Dette skyldes ikke nødvendigvis medfødt dysleksi. Min teori er at mye av dette problemet har sitt opphav i innføringen av digitale læremidler, som pc, nettbrett og digitale læreverk. Det å skrive, er en kunst…

Tid for en stor ryddeaksjon

Tid for en stor ryddeaksjon

Publisert 31.5.2018 Av Thorbjørn Andersen Foto: Colourbox Påstanden har sin bakgrunn i en del gamle avisutklipp. Det ene – skrevet av advokat Kristofer Almås i lokalavisen Østlendingen den 9.1.1990 – hadde blant annet følgende avsnitt: ”Her hjemme har Jaglands eget A-parti helt siden 1945 hatt et intimt, grunnlovsstridig og hemmelighetsstemplet samarbeid med naziorganisasjonen CIA, som…

Politikerne i Bergen løy grovt om bompenger

Politikerne i Bergen løy grovt om bompenger

Publisert 30.5.2018. Oppdatert Av Jan Hansen, frilansjournalist NJ Senior Foto: Sfm.no Den 17. desember 1956 åpnet Eidsvågstunellen og Puddefjordsbroen i Bergen. Begge innfartsårer fikk bomstasjoner i begge retninger. Byggingen av disse to ferdselsårene ga en betraktelig forbedret forbindelse innenbys mellom Møhlenpris og Gyldenpris, samt mellom daværende Åsane og Bergen kommune. Når disse to prosjektene omsider…

Åpent brev til UD, Regjeringen og Stortinget!

Åpent brev til UD, Regjeringen og Stortinget!

Publisert 29.5.2018 Av redaksjonen i sfm.no Foto: Sfm.no Til UD, Regjeringen og Stortinget! Den svenske MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), har som allerede godt kjent også i norske medier, sendt ut en brosjyre med tittelen ”Om krisen eller kriget kommer”. Den er utsendt til alle landets innbyggere og ikke uten en god grunn. Brosjyren…

Mildt å betegne norsk presse som antisemittisk!

Mildt å betegne norsk presse som antisemittisk!

Publisert 28.5.2018 Av Wilfred Høsteland Illus.foto: Wikipedia (Historie) Bergens Tidende følger opp! Nei det er selvfølgelig ikke noe i positiv forstand. Kunne noen tro det når det gjelder norsk presse og temaet Israel og jødene? Jeg sendte inn et oppsett til debattsiden i BT som en høyst berettiget kommentar og korreks til avisens leder 16. mai…

Kan etnisk norske bli en minoritet i eget land?

Kan etnisk norske bli en minoritet i eget land?

Publisert 27.5.2018. Oppdatert. Av Jan Hansen, frilansjournalist NJ Senior Illustrasjonsfoto: Colourbox Vår overskrift vil sikkert provosere en del politikere og deres meningsfeller, men den kan også vekke opp flere av de samme, slike som fortsatt foretrekker å fortsette sin dype tornerosesøvn. Det handler om noe så svært alvorlig som ”etnisk renskning”, altså utryddelse av en…

Ja, temperaturene svinger, men….

Ja, temperaturene svinger, men….

Publisert 26.5.2018 Av Jan Hansen, frilansjournalist NJ Senior Foto: Colourbox Illustrasjoner/tabeller sfm.no Det er vel og bra at folk flest engasjerer seg for å bedre miljøet rundt om i verden. Men i blant framsettes det enkelte påstander fra ”miljøbevisste” politikere, og som samtidig bekrefter at flere av dem ønsker å ha en kort hukommelse. Samfunnsmagasinet…

Nå lysner det i skogen?

Nå lysner det i skogen?

Publisert 25.5.2018 Av Terje Haugom Foto: Wikipedia Endelig skjer det noe fornuftig på Løvebakken! Rødt og FrP har funnet noe det er verd å kjempe sammen for: «Utbygging av veier skal ikke finansieres av bompenger», heter det på Rødts nettsider. Og: «Fremskrittspartiet vil arbeide for å fjerne eksisterende bompengeprosjekter. Offentlige veier bør ikke bompenge-finansieres med…

Norge sett fra Russland – og fra oss selv

Norge sett fra Russland – og fra oss selv

Publisert 25.5.2018 Av Wilfred Høsteland Foto: Wikimedia Common/Clemens Franz  Bergens Tidende hadde 23. mai et nesten 2-siders oppsett med referat fra en russisk journalists besøk i Norge. Krigskorrespondenten Jurij Snegirev var fra regjeringsavisen Rossijskaja Gazeta, og fant en ganske mangesidig bunt med mer eller mindre tvilsomme opplevelser ved besøk i Oslo, Bergen, Trondheim og Hamar. Jeg tror…