Våre umoralske rikspolitikere

Våre umoralske rikspolitikere

Publisert 13.6.2018 Av Wilfred Høsteland Foto: Sfm.no Så har det skjedd igjen.  Stortingsrepresentantene bevilger seg 26.000 kroner i lønnsøkning i år. Det betyr en lønnsøkning fra kr.928.602 til kr. 954.602. Og før årets oppgjør er statsrådslønnen på 1 325 358 kroner. Statsminister Solberg har en årslønn på kr. 1 631 346. Det kan bemerkes til SVs og…

Mennesker med nedsatt funksjonsevne må ikke glemmes

Mennesker med nedsatt funksjonsevne må ikke glemmes

Publisert 13.6.2018 Av Vidar Kleppe DEM Foto: Colourbox Den kommunale overtakelsen av omsorgen for mennesker med psykiske funksjonshemninger har dessverre bare vært vellykket for noen grupper. Mange brukere har fått sin trygghet og tilhørighet erstattet med ensomhet og usikkerhet på grunn av denne reformen, der de er prisgitt den enkelte kommunes økonomi. Demokratene vil at…

Også Norge først, eller alltid sist – som vanlig?

Også Norge først, eller alltid sist – som vanlig?

Publisert 11.6.2018 Av Wilfred Høsteland Foto: Sfm.no/Jan Hansen USA’s president Donald Trump blir beskyldt for proteksjonisme – en del av følgende av hans «slagord» og politikk «USA first». Det spørs om ikke norske politikere har en del å lære – og å tenke over – når det gjelder flere sider av dagens politikk? Å ville sette sitt…

Hårreisende prioritering

Hårreisende prioritering

Publisert 11.6.2018 Av Terje Haugom Foto: Privat Regjeringen bruker 6 milliarder på en diger, stygg betongkoloss ved den ærverdige Vestbane-stasjonen i Oslo, og monsteret skal visstnok hete Nasjonalmuséet. Til og med ubåtbunkeren på Laksevåg i Bergen – etter tyskerne – er penere å se på! Kolossen ved Vestbanen kan være nyttig for Oslos befolkning i…

Maktmisbruk å avslå folkeavstemninger!

Maktmisbruk å avslå folkeavstemninger!

Publisert 9.6.2018 Av Wilfred Høsteland Foto: Sfm.no  I et demokrati har folket rett til å si sin mening om viktige saker som skal gjennomføres. I totalitære stater (les diktaturer) er der vanligvis ikke folkeavstemninger, men i noen tilfeller arrangeres det «folkeavstemninger» på en måte som enhver vet egentlig er et spill for galleriet – et…

Odelsjenta fra Ørskog rører på seg igjen!

Odelsjenta fra Ørskog rører på seg igjen!

Publisert 9.6.2018 Av Per H. Midtgaard Foto-Frp-Bjørn-Inge-Bergest Medfører det riktighet at Sylvi Listhaug har uttalt: ”Dersom Jonas Gahr Støre ble statsminister, så ville det være en stor ulykke for landet. ”Påstanden blir da litt hypotetisk, all den tid at Støre aldri har vært i denne stilling før. Men han har vel så lang statsråderfaring som…

En hensynsløs politikk!

En hensynsløs politikk!

Publisert 9.6.2018 Av Terje Larssen DEM Foto: Colourbox / Innfelt Terje Larssen Årets trygdeoppgjør er nok et svik der landets pensjonister taper kjøpekraft for fjerde året på rad. Frp stemte imot pensjonsforliket da det ble inngått i 2011, og det manglet ikke på fagre valgkampløfter til landets pensjonister – men når det kommer til stykket…

Den siste sovjet-stat!

Den siste sovjet-stat!

Publisert 7.6.2018 Av Terje Haugom MOD Foto: Sfm.no «Sovjet» betyr råd, altså Den siste råds-stat. Myntet på bl.a. byrådet, f.eks. i Bergen. I råds-staten skal ingen eie mer enn de trenger, alt skal deles, og være fellesskapets eiendom. Kommunismens ånd gjennomsyrer det hele, bygget på disse prinsipper. I Bergen og nabokommunene skal ingen få bygge…