Når ble det tillatt med drapstrusler i Norge?

Når ble det tillatt med drapstrusler i Norge?

Publisert 31.8.2018 Av Vidar Kleppe DEM Foto: Wikimedia Skandaløst at FrP i regjering kan godta at mulla Krekar kan komme med nye dødelige trusler som fri mann fra Norge . Breaking News! Søndag den 26. august ble det dokumentert på TV2-nyhetene at islamisten Mulla Krekar kommer med nye dødelige islamistiske trusler uten at justisminister Tor…

Vann for verden!

Vann for verden!

Publisert 31.8.2018 Av Terje Haugom DEM Foto: Colourbox Demokratene ser med bekymring på det faktum, at det blir mindre og mindre drikkevann (ferskvann) på Jorden. Dette er en side ved klimaendringene som vil komme til å merkes for de fleste av oss innen få tiår. Uten vann kan ikke mennesket leve, og heller ikke alt…

NRK hetsen mot Donald Trump

NRK hetsen mot Donald Trump

Publisert 31.8.2018 Foto: Wikipedia Herr Anders Magnus, NRK reporter i USA. Sak: Vedrørende hetsen mot Trump. Lederen for Kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold, har uttalt at NRK ikke skal være nøytral i sin omtale av President Trump, men det kan jo virke overdrevet med denne stadige nedrakkingen og hetsen som statskanalen driver i forhold til Trump. Venstresiden…

Åpent brev til mat og landbruksminister Jon Georg Dale

Åpent brev til mat og landbruksminister Jon Georg Dale

Publisert 31.8.2018 Foto: Colourbox Først en ubetinget ros til statsråd Dale, for at han så klart tok avstand fra sin forgjenger Sølvi Listhaug når det gjelder å verne om noe av det dyrebareste vi har, nemlig den dyrkede jord, vår tusenårige felles-eie som vi er så avhengige av. Jeg vil minne statsråden på de 10…

De forsømte ungdommene

De forsømte ungdommene

Publisert 29.8.2018 Av Per H. Midtgaard Foto: Sfm.no Den nye justisminister Tor Mikkel Varas forslag til løsning av Oslos kriminelle gjeng -problem, vil neppe få tilslutning i Stortinget. Straff ser ut til å være justisministerens medisin overfor disse forsømte ungdommene. Kanskje det var en ide at justisministeren satte seg ned og spurte seg selv, om…

Barnevernets taushetsplikt, et stort problem for media!

Barnevernets taushetsplikt, et stort problem for media!

Publisert 29.8.2018 Av Jan Hansen, frilansjournalist (MNJ) Foto: Sfm.no Pressens ”Vær varsom-plakat” punkt 1.5, har følgende ordlyd: ”Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre”. Offentlige myndigheter forventer og nærmest forlanger at pressen skal stille opp å formidle ethvert budskap som disse…

Nærings- og fiskeridepartementet svarer ikke Sivilombudsmannen

Nærings- og fiskeridepartementet svarer ikke Sivilombudsmannen

Publisert 29.8.2018 Foto: Sivilombudsmannen Kilde: Cisionwire – Det er sjelden jeg opplever en liknende tidsbruk og mangel på respekt for frister for svar til meg. Departementets manglende svar og de formuleringene som blir brukt , gir inntrykk av at departementet faktisk ikke har hatt til intensjon å følge de fristene som er satt, sier sivilombudsmannen….

Svensker vil ha mer trygghet i hverdagen

Svensker vil ha mer trygghet i hverdagen

Publisert 28.8.2018. Oppdatert Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ Foto: Alexander Haaland/Brosjyre SD Søndagen den 9. september går svenskene til riksdagsvalg. Det skal velges inn representanter som skal styre landet de neste 4 årene. Og allerede nå går det klart fram at svensker flest vil ha en langt tryggere og sikrere hverdag både for voksne og…

Mange har intet å takke barnevernet for!

Mange har intet å takke barnevernet for!

Publisert 27.8.2018. Av frilansjournalist Jan Hansen (MNJ) Illustrasjonsfoto: Colourbox  Over tid har det framkommet at hele 70 – 75 % av barnevernsbarna kommer vesentlig dårligere ut enn andre. Nova har også forsket på slike problemstillinger, og som flere enn bare de har belyst gjennom mange år. Det kan derfor ikke sies å være noe nytt….

Noen må stoppe Erna Solberg!

Noen må stoppe Erna Solberg!

Publisert 27.8.2018 Av Per H. Midtgaard Foto: Wikimedia/Kjetil Ree Landbruksministeren hadde ikke penger til bønder med dramatisk avlingssvikt, men 35 millioner til ansvarsløse jenter som eksponerer seg og sin kropp på internett, er mer viktig enn å sikre vår matforsyning. Og det dreier seg om et betydelig beløp, 35 millioner, sannsynligvis rett ut av vinduet….