FrP-skuta er dessverre på feil kurs

FrP-skuta er dessverre på feil kurs

Publisert 30.11.2018 Foto: Sfm.no Beklager å si det som tidligere stortingsrepresentant og nestleder i Frp, men de politiske sakene og prioriteringene til regjeringen, sier meg at kursen kapteinen Siv Jensen på FrP-skuta styrer – er feil og kan havne i skikkelig dårlig politisk ruskevær. FrP har «rett og slett» mistet grepet på de viktige politiske…

Stakkars MDG og «tapet» av inntekt

Stakkars MDG og «tapet» av inntekt

Publisert 30.11.2018 Foto: Wikipedia Utvidelsen av bomringene i Oslo og Bergen er blitt utsatt, og MDG gråter blod, fordi der ikke omgående får redusert biltrafikken slik de gjerne ville! «Endringene i bomringen vil føre til mindre trafikk», sier de. Utsettelsen gir en inntektssvikt på 300 millioner. Har ikke MDG hørt ordtaket «å sage av den…

Høyre: Ungdom i fengsel

Høyre: Ungdom i fengsel

Publisert 28.11.2018 Illus.foto: Colourbox Er det FrPs frihetspolitikk vi nå ser fruktene av, når Høyre foreslår å sette ungdom i fengsel. Ungdomskriminaliteten i og rundt hovedstaden, har vært kjent over lang tid. FrP har innehatt justisministeren fra starten av da den blå regjeringen overtok styringen av landet. Dagens justisminister er Tor Mikkel Vara, han er…

Statens forskjellsbehandling er i strid med grunnloven!

Statens forskjellsbehandling er i strid med grunnloven!

Publisert 26.11.2018 Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ Foto: Sfm.no Sfm.no har ved flere tilfeller påpekt at uttrykket «hensynet til fellesskapets midler», veldig ofte (mis)brukes i både politiske, juridiske og rettslige sammenheng. Med bakgrunn i diverse grundige undersøkelser – på flere områder, har sfm.no god grunn til å hevde at mange av våre politikere ikke kan…

Skal hysteriske fanatikere få styre oss?

Skal hysteriske fanatikere få styre oss?

Publisert 26.11.2018 Foto: Colourbox Det er en velkjent sak at vår ytringsfrihet har fått flere og flere restriksjoner i løpet av de siste rundt 20 årene. Dette har i første rekke å gjøre med den økende innvandringen og fanatiske mennesker som, etter press fra hysteriske pressgrupperinger – er blitt utnevnt av myndighetene til å overvåke hva…

Frekvensen på ungdoms-kriminalitet og vinningsforbrytelser må ned

Frekvensen på ungdoms-kriminalitet og vinningsforbrytelser må ned

Publisert 26.11.2018 Foto: Colourbox Det er tre gift-områder som påfører vår vestlige verden variable helseproblemer, samlivsproblemer, og problemer i forhold til andre mennesker: Alkohol, tobakk og narkotika. Av disse tre er narkotika verst – i alle slags former, noen verre enn andre. Ikke bare er bruk av narkotiske stoffer vanedannende, helse-nedbrytende og ødeleggende for den…

Løftebrudd – politikernes lave moral

Løftebrudd – politikernes lave moral

Publisert 26.11.2018 Foto: Colourbox Der er ingen forskjell på Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet eller de andre partiene når det gjelder å love å lyve.  Kampen om makt og prestisje går foran alt annet – moralen tråkkes ned, og politikerne har innøvd en spesiell teknikk når det gjelder å prøve å snakke seg ut av tidligere løfter…

Et liv med ”økonomisk” mening

Et liv med ”økonomisk” mening

Publisert 26.11.2018 Illus.foto: Colourbox Både på TV-2 og NRK på nett ser man nå en kampanje der «fosterhjem.no» søker mennesker som kan bli fosterforeldre under parolen «ønsker du et liv med mening»? Altså et liv med økonomisk mening som det heller burde stått! Igjen et meningsfylt bedre økonomisk liv ved hjelp av barn man vil tjene…