Barnevernssaker er meget helsebelastende

Barnevernssaker er meget helsebelastende

Publisert 29.11.2019. Oppdatert 4.12.2019 22:55 Illustrasjonsfoto: Colourbox De fleste kjenner til den gamle FBI – serien med slagordet, ”du tror det ikke før du får se det”. I Norge har vi et såkalt barnevern som er regulert av norsk lov, et lovverk som selvsagt er til for å overholdes fra våre myndigheters (barnevernets) side. Men…

Norske politikere fremmer antisemittisme!

Norske politikere fremmer antisemittisme!

Publisert 29.11.2019 Foto: Colourbox Da USA nylig godkjente Israels utbygging i sine gamle kjerneområder Judea og Samaria (den såkalte vestbredden), startet både vår utenriksminister og Støre jamringen om «Israels ulovlige utbygging på såkalt okkupert område. Det er på høy tid at våre politikere tar seg tid til å lese litt historie før de begir seg…

Storsatsning på klimavennlig presisjonslandbruk

Storsatsning på klimavennlig presisjonslandbruk

Publisert 29.11.2019 Kilde: Norsk Landbrukssamvirke Foto: Differ Media Ved hjelp av presisjonslandbruk og tilhørende teknologier kan norsk landbruk bli mer klimavennlig og bærekraftig. – Det veldig mange gevinster ved presisjonslandbruket, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke. Presisjonslandbruk er å sørge for at hver enkel plante blir behandlet så individuelt og optimalt som mulig….

Små kommuner sliter økonomisk

Små kommuner sliter økonomisk

Publisert 25.11.2019 Foto: Wikimedia Mange kommuner som er små sliter økonomisk og klarer ikke opprettholde det videregående skoletilbudet og står i fare for å nedlegge videregående skoler. Dette forteller meg at her må noe fundamentalt galt være fatt. Men det er ikke bare disse skolene som er i fare. Selv barne- og ungdomstrinnet er innen…

Sats på Thorium!

Sats på Thorium!

Publisert 25.11.2019 Foto: Colourbox Behovet for ren energi vokser over hele verden. Kull-kraft o.l. er noe man ønsker å bli kvitt. Atom-kraft er for så vidt ren, men bruk av uran og plutonium vil alltid medføre frykt for eksplosjon og katastrofe, dersom kjøleanlegg svikter. Verden husker Tsjernobyl. India har lenge forsket på et annet radioaktivt…

Beskytt samfunnet!

Beskytt samfunnet!

Publisert 25.11.2019 Foto: Sfm.no Personer som har begått straffbare handlinger, men som rettspsykiatere mener var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, går fri som fuglen ut i samfunnet igjen. De kan være gjengangere i rettsapparatet, drap, voldtekt, vold, ran, narkotika, rus – likevel går de fri, til tross for at de er psykisk syke! Er det ikke på…

Regjeringen støtter antisemittisme!

Regjeringen støtter antisemittisme!

Publisert 22.11.2019 Illus.foto: Colourbox Det fremkom forleden i et TV-program at Regjeringen har bevilget ca. 55 millioner kroner til «palestinske» skolebøker som inneholder historieforfalskninger og antisemittisme. I bøkene er f.eks. kart av – og beskrivelser av Israel utelatt.  Fra før av vet vi jo at både tidligere regjeringer av Stoltenberg og den nåværende regjeringen alt-i-alt har…

Våre uredelige politikere

Våre uredelige politikere

Publisert 22.11.2019 Foto: Colourbox Det har kommet frem mye elendighet som løgn, løftebrudd og annen kriminalitet blant politikerne. Hva så når erstatningene skal regnes ut, hva så? Det blir ikke småbeløp. Bare de uriktige tilbakebetalinger, som har forårsaket tap av bolig. Beløpene som her skal betales tilbake til de rammede, skal ikke bare være beløpene…

Et brennaktuelt tema

Et brennaktuelt tema

Publisert 22.11.2019 Foto: Colourbox De siste årene har der vært en rekke innlegg i bergens-avisene om det «gjenoppståtte» kjøretøyet som alltid i Bergen er blitt kalt LØPERHJUL – som både journalister og andre her vestpå nå har «østlandfisert» til å kalles sparkesykkel. Nå finnes også disse egentlig gamle fremkomstmidlene utrolig nok også i elektriske utgaver….