Aprilspøk? – Ja takk!

Aprilspøk? – Ja takk!

Publisert 30.3.2020 Fototriks: Sfm.no/Colourbox Bergensavisen’s utmerkete gjesteskribent Finn Bjørn Tønder etterlyser i avisen 30. mars tidligere tiders aprilspøk-tradisjon. Jeg tror han har folk flest med seg i det ønsket. Man kan da ikke plutselig – de siste årene – ha blitt så korka dum at man ikke øyner hva som er en spøk og hva…

Tilbake til friheten, eller…?

Tilbake til friheten, eller…?

Publisert 30.3.2020 Foto: Sfm.no Vi befinner oss i en slags krigs-situasjon, hvor vår frihet er blitt betydelig begrenset grunnet Korona-viruset. De fleste er vel innforstått med sitt personlige ansvar både overfor seg selv og andre. Vi godtar derfor en innskrenking av vår frihet. Å bli anmeldt, bøtelagt eller endatil arrestert for å befinne seg på…

Pensjonsdiskrimineringen av eldre og uføre må stoppes

Pensjonsdiskrimineringen av eldre og uføre må stoppes

Publisert 30.3.2020 Foto: Colourbox Pensjon skal etter Demokratenes mening sikre muligheten til en verdig pensjonstilværelse og en økonomisk trygghet i alderdommen til alle nordmenn. Folketrygden skal omfatte pensjonsytelser til alle medlemmene av folketrygden ved oppnådd pensjonsalder eller uføretrygd. Det hersker liten tvil om at pensjonsreformen har sørget for et mer komplisert og uoversiktlig pensjonssystem. Det…

Stortinget og Høyesterett på avveier?

Stortinget og Høyesterett på avveier?

Publisert 27.3.2020 Foto: Colourbox Så nådde altså norsk Høyesterett det absolutte nullpunkt. «Med lov skal land byggjast», var grunnprinsippet i kong Magnus Lagabøtes Landslov som trådte i kraft i 1274. Det var på den tiden oppsiktsvekkende at lovverk ble bygget på prinsipper om rettsvern, likhet og rettferdighet for alle. Alle skal beskyttes av loven som…

Mulla Krekar utlevert. I Italia venter fengsel i 12 år

Mulla Krekar utlevert. I Italia venter fengsel i 12 år

Publisert 26.3.2020 Foto: Wkipedia (Wikimedia Commons) I løpet av hele 17 år i Norge har nord-irakeren Mulla Krekar kostet det norske samfunnet atskillige millioner kroner. Man kan bli mer enn målløs i et tilfelle som dette, og ikke minst når det gjelder norske myndigheters iver etter å ha ivaretatt denne terroristens menneskerettigheter, og da sett…

Helt på tuppa?

Helt på tuppa?

Publisert 26.3.2020 Foto: Sfm.no Det er kanskje i første rekke et østlands-uttrykk, men nå passer det faktisk like godt på Vestlandet og i Bergen. Man har en følelse av at Norge er i krig. Vi er kanskje det, men man får jo holde beredskapen innen for rimelighetens fornuftige grenser, og ikke begynne å skyte før…