Norske EØS-milliarder misbrukes uten at stortingspolitikerne sier stopp

Norske EØS-milliarder misbrukes uten at stortingspolitikerne sier stopp

Publisert 30.4.2020 Foto: Sfm.no Det må da være et minstemål på hva Norske EØS-penger skal gå til. Når Norske skattepenger eksempelvis har gått til å skaffe Polen 170 fuglepassere gjennom norske EØS-penger. Da sier det seg selv at EØS avtalen ha gått ut på dato selv for EØS-forkjemperne på stortinget i Ap, Høyre, FrP, KrF…

Nordmenn får ikke meldt flytting til Norge

Nordmenn får ikke meldt flytting til Norge

Publisert 24.3.2020. Sist oppdatert 28.4.2020 Foto: Colourbox Den som er norsk statsborger og som flytter inn til Norge fra et nordisk land eller fra et land utenfor Norden (EU/EØS), får i dag ikke meldt flytting fysisk da alle publikumsmottak hos Skatteetaten er stengt ned. Man skal normalt melde flytting innen 8 dager. Selv om man…

Når NAV møter seg selv i døren

Når NAV møter seg selv i døren

Publisert 27.4.2020 Foto: Colourbox En tidligere NSB-ansatt kvinne ble (2001) erklært 100 % ufør. Bakgrunnen var yrkesskade i tjeneste, ved to tilfeller, i 1989 og 1994. NAV godkjente senere disse, hhv 1989 og 1994 som yrkesskade. Fra Jernbanepersonalets Forsikring ble hun 1995 tilkjent menerstatning, da den medisinske invaliditeten ble fastsatt til over 15 %. NAV…

Nå må rå-syklistene skjerpe seg i trafikken

Nå må rå-syklistene skjerpe seg i trafikken

Publisert 27.4.2020 Illustrasjonsfoto: Colourbox Jeg sier meg absolutt enig med BA-leseren torsdag 16.4. som beskriver så korrekt hvordan mange syklister opptrer i trafikken. Og la meg så presisere: Bilister har IKKE vikeplikt overfor syklister som sykler gjennom fotgjengerfelt! Vikeplikten gjelder KUN når syklisten stiger av og går ved siden av sin sykkel – som gående…

Debattsky sensur-aviser

Debattsky sensur-aviser

Publisert 27.4.2020 Foto: Colourbox Norske aviser er stort sett inndelt i to hoved-eierskap:  Amedia   (Arbeiderpressen, Arbeiderpartiet og LO)   og Schibsted-gruppen på såkalt borgerlig side.  At disse store eierskapene som må sies å ha monopol på hovedtyngden av norsk presse, er i høy grad og mildest talt svært usunn!  De gir alltid inntrykk av at de…

Tiden er inne for å snakke om annet enn Corona

Tiden er inne for å snakke om annet enn Corona

Publisert 27.4.2020 Foto: Privat Det som er faktum, er at pensjonistene i vårt land viser solidaritet med de lag i befolkningen som pga koronasituasjonen er utsatt i forhold til jobb/inntekter. Pensjonistpartiet ønsker likevel tiltross for krisen å fokusere litt på andre saker enn koronakrisen og det må være lov å sette søkelys på pensjonens utvikling. Pensjonene…

Meningsløst å avskilte norske kvinner og menn i sin beste alder

Meningsløst å avskilte norske kvinner og menn i sin beste alder

Publisert 27.4.2020 Foto: Sfm.no Etter Demokratenes mening er det helt meningsløst å tvinge folk som er så heldige at de i sin beste alder fremdeles har arbeidsevne som Norge trenger å jobbe. Offisielle tall viser at regjeringen tidligere har sørget for at rundt 130.000 ansatte i det offentlige har særaldersgrenser som gjør at de må gå av…

Hvorfor vil Solberg ha frimurere i regjeringen?

Hvorfor vil Solberg ha frimurere i regjeringen?

Publisert 27.4.2020 Foto: Wikipedia Hvor mange har sittet i regjering og styrt landet som har vert frimurere? Der er ikke få, eller kan noen motsi meg her? Hvem kan forklare at dette skjer hver gang det skiftes ut statsråder i også denne regjeringen, som har skjedd like fort som man skifter oljearbeidere i Nordsjøen – nesten? Det er ikke…

Ikke la dere forlede

Ikke la dere forlede

Publisert 23.4.2020 Foto: Wikipedia Vi begynner å se konturene av dårlig skjult valgkamp-teknikk fra regjeringen Solberg.  Det følger til en viss grad mønsteret som Donald Trump nå skittent utnytter i sin valgkamp.  Der spilles i begge tilfeller på Koronaen. Altså prøves der å vinne poenger på folkets liv og helse.   Høyre ved statsministeren begynte å…

EU sin sleipe slange?

EU sin sleipe slange?

Publisert 23.4.2020 Foto: Colourbox Frankrikes president Emmanuel Macron sier i et intervju med Financial Times nylig at han frykter for EUs fremtid. Med mindre Italia og andre hardt berørte europeiske økonomier mottar nødvendig bistand, kan unionen falle fra hverandre sier han. Og hva er det som gjør at Macron nå plutselig vil hjelpe de hardest…

Mellom barnelov, barnevernlov og straffelov

Mellom barnelov, barnevernlov og straffelov

Av Ole Texmo Foto: Sfm.no Republisert 22.4.2020. Med enerett 20(C)07 Sfm.no. (Publisert første gang 2.12.2007) La oss starte med et eksempel tatt ikke helt ut av luften: Mor og far får samlivsproblemer, tidsklemme, krangling og gjensidige beskyldninger om sjalusi og utroskap: de vanlige greiene. Konfliktnivået er såkalt høyt, men det er i utgangspunktet ingen egentlig…