Hva ønsker vi egentlig i landet vårt?

Hva ønsker vi egentlig i landet vårt?

Publisert 29.6.2020 Foto: Colourbox Energi-behovet i Norge vil vokse merkbart med årene som kommer. Til nå har vannkraften fra våre dyrebare vassdrag vært landets velsignelse. Vi har noen få elver igjen som enda ikke er lagt i rør, og dem vil nordmenn gjerne bevare. De alternativer som pr. i dag finnes, er vindkraft, atomkraft, og…

Coronakrisen sett i lys av psykopatisk relasjon og maktstrukturer i samfunnet

Coronakrisen sett i lys av psykopatisk relasjon og maktstrukturer i samfunnet

Publisert 29.6.2020 Foto: Colourbox En måte å forstå corona- angrepet på, og det som nå skjer i etterkant i Norge, USA og mange andre land i verden, er å sammenligne det som skjer i en psykopatisk relasjon med det som skjer mellom folket og makten satt i system. Bakgrunnen for denne teksten er at jeg…

Den konservative faren

Den konservative faren

Publisert 29.6.2020 Foto: Wikipedia Nei det har ikke med en far å gjøre, men en fare! En økende fare i takt med hvor lenge Solberg-regjeringen får sitte. Faren er for øvrig lik tilsvarende i Trump-regjeringen USA, men det lar vi ligge her. Vi får bare håpe at USA også får en ny regjering til høsten….

Vil ha snarlig folkeavstemning om EØS og Schengen

Vil ha snarlig folkeavstemning om EØS og Schengen

Publisert 29.6.2020 Foto: Sfm.no Demokratene ønsker ikke overføring av nasjonal styring til overnasjonale organer og Demokratene er derfor en garantist for nei til EU og EØS. Demokratene vil erstatte dagens EØS avtale med en handelsavtale med EU der eventuelle konflikter kan løses over en felles domstol, som tidligere, EFTA. Demokratene vil kreve en folkeavstemning for…

Norwegian lives matters too!

Norwegian lives matters too!

Publisert 22.6.2020 Foto: Sfm.no Ærlig talt: Norwegian lives matter! Videre må jeg selvsagt på det sterkeste ta avstand fra de historieløse norske aktivister som nå vil rive statuen av krigshelten og den tidligere Statsminister i Storbritannia: Winston Leonard Spencer Churchill, som var født den 30. november 1874 i  Oxfordshire og som døde den 24. januar…

Stor markering til ingen nytte!

Stor markering til ingen nytte!

Publisert 22.6.2020 Illustrasjonsfoto: Colourbox Tusenvis av demonstranter framfor Stortinget, og mange andre steder i Norge, med slagord, plakater og banners mot politivold og rasisme i USA – til ingen nytte! Tror disse demonstrantene virkelig at amerikansk politi-kultur lar seg påvirke av norske demonstrasjoner? God dag mann hostesaft! Det eneste de oppnår er høy-risiko for å…

To sikkerhets-områder som bør tilbake

To sikkerhets-områder som bør tilbake

Publisert 22.6.2020 Illustrasjonsfoto: Sfm.no Etter den tragiske ulykken på Sørås (i Bergen), har der i pressen kommet hentydninger om at visse sikkerhets-detaljer igjen må på plass. Der nevnes styrket front på busser. 1: Kollisjons-sikring Det har vært en ganske merkelig utvikling de senere årtiene når det gjelder nettopp dette området. Busser, biler og endatil Bybanen…

God sommer folkens

God sommer folkens

Publisert 15.6.2020 Foto: Dette årets sommerferie blir langt annerledes enn hva de fleste forestilte seg . Svært mange hadde nok tenkt seg syden-ferier også dette året, men må nok se langt etter den, og må ta denne i Norge i stedet. Noen velger bobil…andre en båtferie. Noen blir pent nødt til å bruke bilen, telt,…

Hva feiler det enkelte fosterforeldre?

Hva feiler det enkelte fosterforeldre?

Publisert 15.6.2020 Illustrasjonsfoto: I VG kunne man den 11-6-2020 lese om en fosterfar som har fått nedsatt straff for overgrep mot et fosterbarn. Dette er altså slike mennesker norsk barnevern overlater barn i omsorg til. Lærer man aldri i denne offentlige sektoren?? Svaret er et entydig NEI. Altså så godtas det at barn skal fornedres…