Norges avhengighet av utenlandsk arbeidskraft

Norges avhengighet av utenlandsk arbeidskraft

Publisert 30.1.2021 Illustrasjonsfoto: Colourbox Corona-krisen har avdekket fakta som tilsier at Norge har gjort seg svært så avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Dette gjelder også import av mat- og andre husholdningsvarer. På hjemmebane har store deler av industrien – gjennom flere år, latt være å opprette lærlingeplasser slik at bla. ungdom i Norge, ikke har fått…

Rett og urett i norsk rettsforvaltning

Rett og urett i norsk rettsforvaltning

Publisert 29.1.2021 Illustrasjonsfoto:  Åge Hagevik At man ser mest urett i barnevernssaker er ikke noe nytt. Her syndes det både både ved grunnloven slik redaksjonen beskriver, og den vanlige ordinære straffeloven i tillegg, altså elementene i slike saker: les de offentlige involverte, bryter stadig vekk norske lover, tror at de står over norske lover, og…

Lønnen forsvinner med stengt grense

Lønnen forsvinner med stengt grense

Publisert 29.1.2021 Foto: Simployer Kilde: Mynewsdesk Fredag 29. januar stenges grensene for mange arbeidsinnvandrere. Da vil mange stå helt uten inntekt, og risikerer også å miste retten til sykepenger. Onsdag varslet regjeringen at de innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden koronapandemien traff landet i mars 2020. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt…

Har vi et demokrati eller et stinkende parti-diktatur?

Har vi et demokrati eller et stinkende parti-diktatur?

Publisert 18.1.2021 Foto: Wikipedia/Andreas Halvorsen Om Grunnloven skulle ha gått ut på dato, har også rettsstaten gått ut på dato. Da er ikke skrittet langt for at Norge skal forandre seg til ett diktatur. Det er svært bekymringsfullt at regjeringen underslår sin plikt med å informere Stortinget detaljert hva de driver på med, altså hemmeligholder sin…

Det Norsk Orgelselskab bør bytte navn

Det Norsk Orgelselskab bør bytte navn

Publisert 28.1.2021 Foto: Colourbox Dette ærefulle navn bør byttes med Det Norske Pibeorgelselskab. Foreningens liste over nye orgel-installasjoner i Norge fra nå og flere ti-år bakover, nevner kun de installasjoner der pipeorgel er valgt. Foreningen synes å vende ryggen mot det faktum, at mange kirker og kapell gjennom de siste 70 år faktisk har installert…

Hvorfor straffes ikke byråkrater som begår lovbrudd?

Hvorfor straffes ikke byråkrater som begår lovbrudd?

Publisert 26.1.2021 Illustrasjonsbilde: Sfm.no Norske riksmedier synes fortsatt ikke å være så veldig opptatt av å sette fokus på byråkrater, eksempelvis innen juss-eliten, hvor mange faktisk representerer en åpenbar fare for rettssikkerheten til folk flest. De aller fleste av våre politikere får som regel så hatten passer når noe går galt. Og når noe går…

Blir alle parter i en rettssak sjekket for habilitet?

Blir alle parter i en rettssak sjekket for habilitet?

Publisert 25.1.2021 Foto: Sfm.no Rettssikkerheten skal ikke være uforutsigbar for noen Men selv om saksøker, den saksøkte eller tiltalte i forkant, og med hjelp fra dyktige advokater eller rettshjelpere ser det som helt opplagt og innlysende at han eller hun så absolutt bør vinne sin sak, også hensett til lover og rettspraksis knyttet til aktuelt…

Er landets grunnlov utgått på dato?

Er landets grunnlov utgått på dato?

Publisert 25.1.2021 Foto: Sfm (Wikipedia innfelt) De fleste av oss er meget godt kjent med at det ofte kan være langt, kanskje milevis mellom liv og lære, mellom teori og praksis. Dette gjelder i vår rikspolitikk så vel som i vår fylkes- og kommunalpolitikk. Men ikke bare i politikken synliggjøres en klar forskjell på teori…

Noen fakta før du kjøper el-bil

Noen fakta før du kjøper el-bil

Publisert 24.1.2021 Foto: Colourbox De fleste som anskaffer seg ny el-bil, gjør dette pga. de avgifts-lettelser som følger med, – unnskyld – som fulgte med! Nå har politikerne begynt å tenke på solidaritet og likeverd i trafikken, og el-bilens fordeler – rent økonomisk – er i ferd med å smuldre bort. Noen el-bil-kjøpere er faktisk…

220 kommuner får tilbud om vaksinehjelp fra apotek

220 kommuner får tilbud om vaksinehjelp fra apotek

Publisert 24.1.2021 Kilde/Foto: Mynewsdesk Flere enn 900 apotek over hele landet er klare til å bidra med covid-19-vaksinering. Helsepersonell i apotekene kan sørge for at vaksineringen går raskere. I ukene fremover vil tilgangen til vaksinene øke betraktelig. I løpet av vinteren og våren skal trolig et par millioner nordmenn ta covid-19-vaksine, og den skal settes…

Helt urealistisk utfasing av bensin- og dieselbiler

Helt urealistisk utfasing av bensin- og dieselbiler

Publisert 23.1.2021 Foto: Sfm.no Selv en god Mercedes E-klasse fra 2005 er så full av elektronikk, sensorer, lamper og usynlige dippedutter, at man kan bli ganske lei, når «motor-lampen» lyser opp i tide og u-tide – og det hele skyldes «bagateller». Ja, det er faktisk fristende å finne seg et godt eksemplar av den verdensberømte…