Del 3 : Kommer alt til sin rett?

Del 3 : Kommer alt til sin rett?

Publisert 26.2.2021 Foto: Sfm.no/Innfelt Stortinget Av Ole Texmo Når det offentlige begår overgrep. Om påberopelse av foreldelse. Da Inga Marte Thorkildsen ble taus. Rusreform og viljesløshet. Et samfunn uten sanksjoner? Uten personlig ansvar. Uten konsekvenser. Kriminalmeldingen revisited: 70-åra: Raddisgenerasjonens glanstid. Overproduksjon av kriminologer og sosionomer. Baneheiasaken. Gjenopptakelseskommisjon også for sivile saker? Stortingets kontroll- og konstitusjonskommite…

Vi må stemme Norge ut av EØS/EU i høst

Vi må stemme Norge ut av EØS/EU i høst

Publisert 26.2.2021 Foto: Wiki-Brage-Aronsen Vårt forhold til EU koster oss mer enn det smaker. Det koster oss mer og mer for hvert år. Samtidig får vi mindre tilbake. Alt i alt taper vi omtrent 250 Milliarder på husmannskontrakten med EU. Og det er mer tap den Grunnlovsstridige avtalen vil påføre oss i fremtiden. Store deler…

Lett å igangsette samværs-sabotasje?

Lett å igangsette samværs-sabotasje?

Publisert 26.2.2021 Foto: Colourbox Selv stortingspolitikere har nå sett på dette med bevisst samværsabotasje. Hvor lett er det å iverksette en slik «sabotasje»?? Den enkleste måten å få denne til på er jo å få en viss elementorganisasjon bak ryggen som legitimerer slik «sabotasje». Få satt i verk en barnevernssak, og sabotasjen blir fort til…

Alternativt drivstoff til Bensin og Diesel 

Alternativt drivstoff til Bensin og Diesel 

Publisert 26.2.2021 Illustrasjonsfoto: Colourbox Nå er det skrevet og snakket mye om el biler og hybrid El bensin. El bilene har en del svakheter. Rene elbiler tåler ikke den nordiske vinterkulden. Står den en natt med mellom -10 – 30 kalde grader, kan du kanskje få start på bilen, men skrur du varmeapparatet på, er…

Fagert er landet

Fagert er landet

Publisert 26.2.2021 Foto: Colourbox Norge er velsignet med mange verdifulle ressurser. Vi har ganske frisk og ren luft, rikelig med ferskvann i innsjøer og elver, en vakker og variert natur, fisk i havet langs vår lange kyst, i vann og elver, olje og gass under havbunnen, viktige metaller i berggrunnen, et prektig landbruk og matforedling,…

Klimaplan 2030

Klimaplan 2030

Publisert 22.2.2021 Foto: Pixabay I årene som kommer vil mange lure på hva som vil bestemme valg av motorkjøretøy, og hva myndighetene egentlig vil, hva de forventer av borgerne, og hva som er sannhetsinnholdet i myndighetenes pålegg og forbud. De grønne sier mye, men skjuler mye. Likeså regjeringen. Men vet de egentlig hva de snakker…

Media har ordet, bildet og lyden – og vi suger til oss alt

Media har ordet, bildet og lyden – og vi suger til oss alt

Publisert 22.2.2021 Foto: Colourbox Ord er som frø som gror, og derfor er det negative og lite balanserte uttrykket media velger som ugress som vokser. De kunne skrevet mer nøytralt og saklig, samt balansert det hele. Det eksploderer frykt og krisemaksimering, og i stedet for å roe seg ned så stresser folk seg opp. Har du…

Kleppe: – En nasjonal skam

Kleppe: – En nasjonal skam

Publisert 21.2.2021 Foto: Cololurbox Det er en nasjonal skam at norske minstepensjonister sin pensjon ligger langt under fattigdomsgrensen. Det er et stort svik mot landets minstepensjonister og uføre trygdede at deres pensjon ligger langt under fattigdomsgrensen til EU, som er 60 prosent under den såkalte medianinntekt. For 2021 i Norge er den beregnet til 247…