Del 9: Velferds og omsorgssamfunnet

Del 9: Velferds og omsorgssamfunnet

Av Ole Texmo Publisert 30.4.2021 Foto: Colourbox Del 9: Velferds og omsorgssamfunnet NAV først og sist. Bak, foran og ved siden av trygdeskandalen. Nye vekstnæringer: barnevern og foreldreusikkerhet. Hvem tar ansvaret, politikerne eller juristene? Privat og eller offentlig. Blandingsøkonomi og bunnlinjer. Venstresidens ideologi som tilrettelegger: Velferdstjenester og offentlig omsorg gir privat profitt. Blindsoner og arbeidslinjer….

U-hjelp på bekostning av det norske samfunnet

U-hjelp på bekostning av det norske samfunnet

Publisert 30.4.2021 Foto: Colourbox Det stilles spørsmål om hvorfor Norge sender U hjelp til land som Kina, ja også til andre nasjoner i fjerne verdensdeler som selv har store naturressurser som USA stjeler fra disse landene, når norske veger forfaller både i Vest og nord. I nord er vegene der mange steder så dårlig at…

Kjøp deg spalteplass!

Kjøp deg spalteplass!

Publisert 30.4.2021 Illus.foto: Colourbox Tusener av innsendere av leserbrev og kronikk-forslag blir avvist hver uke rundt om i landet.  Standard-unnskyldningen er alltid at der strømmer på med et så stort antall brev at de ikke har plass «denne gangen». Du får nok ikke plass neste gang og ikke den etter det heller! Men saken er…

Stemmerett for hytteeiere må utredes

Stemmerett for hytteeiere må utredes

Publisert 29.4.2021 Foto: Sfm.no (Innfelt: Privat) I svært mange saker som handler om fritidsbolig mangler de politiske partiene en troverdig hyttepolitikk. Kravet om stemmerett er et signal til hyttekommuner om å ta hyttefolket på større alvor. Rundspørringen viser at de fleste partiene rett og slett mangler en hyttepolitikk i mange viktige saker for hyttefolk. Når…

Et fornuftens valg

Et fornuftens valg

Publisert 29.4.2021 Foto: Colourbox Valget til høsten vil sette agenda for de 4 kommende årene. Hver enkelt velger må tenke gjennom hva som er best for en selv og ens familie, og hva som er best for Norge som nasjon – ut fra det ståsted den enkelte selv har. Likevel vil jeg være så frimodig…

Svulsten som vokste (Apokalypse 2024)

Svulsten som vokste (Apokalypse 2024)

Publisert 28.4.2021 Foto: Colourbox Stortingsvalget i 2021 og kommune- og fylkesvalget i 2023 gikk slik Miljøpartiet De Grønne håpet på. Ved opptellingene viste det seg at det ble et overveldende flertall for dem. Resultatene ble så bra, at de dannet ettparti-regjering, og fikk stort flertall i kommune- og bystyrene i alle de største byene i…

Viser hvor korka dumme vi er!

Viser hvor korka dumme vi er!

Publisert 28.4.2021 Foto: Sfm.no Bør Norge bryte forbindelsen? Gjennom årene har spørsmålet vært oppe om hvorvidt Norge bør bryte diplomatiske- og handels-forbindelser med totalitære stater som følgelig grovt bryter menneske-rettighetene. Argumentene har vært for og mot. Argumenter for, er jo logiske og begrunnet greit nok, men når det gjelder mot, så argumenteres det vanligvis med…

Frihetens kraft

Frihetens kraft

Publisert 26.4.2021 Illua.foto: Colourbox Frihet er en stor gave i livet, med en kraft som kan flytte fjell om du vil. Har du frihet kan du være takknemlig. Alle kan forestille seg frihet, og det er nok til at hjernen tolker det som at det skjer. Så forestill deg at du er fri til å være…

Utenlandsk arbeidslivs-kriminalitet bør gi utvisning på livstid

Utenlandsk arbeidslivs-kriminalitet bør gi utvisning på livstid

Publisert 26.4.2021 Illus.foto: Colourbox Utenlandsk arbeidslivkriminalitet kan sterkt reduseres ved utvisning på livstid. Demokratene vil ha langt strengere reaksjoner mot ulovlig innleie av arbeidskraft fra utlandet. Et offensivt og reelt Arbeidstilsyn med utvidet metoder mot konkursrytteri og arbeidslivskriminalitet er helt nødvendig om Norge skal lykkes i kampen mot – en stadig mer utspekulert “vekstnæring” som dessverre…

Hvorfor gir Norge Kina u-hjelp og bistand?

Hvorfor gir Norge Kina u-hjelp og bistand?

Publisert 26.4.2021 Illus.foto: Colourbox På Aftenpostens sider ser man at Kina hat verdens nest sterkeste økonomi, og likevel så «investerer» Norge milliarder til Kina i bistandspenger. Dette er vel helt borti natta at man skal se at slikt er mulig. For det andre så har Kina en formidabel utvikling på teknologi, hvorfor skal da lille…

Ingen gevinst ved å bruke bio-drivstoff

Ingen gevinst ved å bruke bio-drivstoff

Publisert 26.1.2021 Illus.foto: Colourbox Klima- og miljøforkjempere vil at transportsektoren skal bruke mer bio-drivstoff. Det er i den anledning høyst betimelig å lufte noen fakta. Vanlig drivstoff – diesel og bensin – er foredlede oljeprodukter, hvor råoljen ligger i sjikt i jordskorpen. Råoljen er et resultat av døde trær, planter og dyr som levde for…

Avisenes hellige kuer?

Avisenes hellige kuer?

Publisert 23.4.2021 Foto: Colourbox Mange aviser har faste skribenter som har sin faste dag hver uke hvor de får ytre seg om et eller annet aktuelt tema.  Mange av dem skriver svært godt. Andre er av den provoserende og mildest talt ufine typen som altfor ofte gir utløp for sinne og forakt for noe de…