Pensjonisthaterpartiet Høyre

Pensjonisthaterpartiet Høyre

Publisert 31.5.2021 Illustrasjonsfoto: Colourbox Ingen av partiene har vel egentlig anstrengt seg særlig for pensjonistenes saker gjennom årene.  Pensjonene har sakket akterut fra år til år, og det etter hvert velkjente «pensjonstyveriet» har så langt vært forsøkt fortiet – inntil nå. Men Høyre utmerker seg spesielt med sin holdning til pensjonistene – og for den…

Typisk østlands-folk

Typisk østlands-folk

Publisert 31.5.2021 Foto: Wikimedia Stadt har i all tid vert en hemsko å passere i urolig vær. All skipstrafikk har ofte i vinterhalvåret måttet ligge i ro enten i Florø eller i Ålesund når det er meldt rusket utpå. NÅ er det visst bestemt at skips-tunellen skal bygges. Ser i noen nettaviser at meningen om dette…

Historien om Israel

Historien om Israel

Publisert 28.5.2021 Foto: Colourbox Navnet Israel stammer faktisk helt tilbake til sønnesønnen til Abraham, Jacob. Han fikk navnet Israel av Gud for noe han hadde gjort som hadde imponert han. Jacob ble Israel og alle som fulgte han israelitter. Han skulle få av Gud et landområde i Kanan. Dette område var ett ørkenområde. Israelittene har…

Trenger vi ny rusreform?

Trenger vi ny rusreform?

Publisert 28.5.2021 Illus.foto: Colourbox Besittelse og bruk av mindre mengder narkotika skal ikke lenger straffeforfølges, mente regjeringen, som foreslo en grense på blant annet 2 gram heroin. Istedenfor å straffes med bøter og fengsel må folk som blir tatt med ulovlige rusmidler, plikt til å møte opp for en kommunal rådgivende enhet. Personene vil bli…

Ikke uten grunn

Ikke uten grunn

Publisert 25.5.2021 Foto: Sfm.no Når en som kaller seg politiker er så besatt av å plage og begrense fossilbilisters muligheter og bevegelsesfrihet med bil, og tvangs-omdisponerer fossilbilenes parkeringsmuligheter og kjørebaner til fordel for elbil og sykkel, da provoserer man vanlige folk så til de grader, at man må forvente sterke reaksjoner. Et parti som står…

Norges første NAV-ombud blir i Agder

Norges første NAV-ombud blir i Agder

Publisert 25.5.2021 Foto: Colourbgox Kilde: Demokratene Norges første NAV-ombud blir i Agder etter forslag fra Demokratene. Agder fylkeskommune, om etableringen av Norges første nav ombud i Norge: – Fylkestinget i Agder vedtok den 18.12.19 (sak: 29/19): «Fylkestinget ønsker å etablere et NAV-ombud. Fylkesrådmannen utarbeider en sak med organisering og mandat.» Bakgrunnen for vedtaket var en…

Demokratene: Nei til jernbanepakke 4

Demokratene: Nei til jernbanepakke 4

Publisert 25.5.2021 Foto: Sfm.no Demokratene sier nei til overnasjonalitet og EUs fjerde jernbanepakke. Beklager å si det, men det er er svært skuffende og trist at Fremskrittspartiet nå har bestemt seg for å støtte norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke. Dermed får reformen flertall i Stortinget. Vi kommer til å stemme for dette, sier Fremskrittspartiets transportpolitiske…