Musa og havet

Musa og havet

Publisert 14.11.2021 Foto: Sfm.no Norske fossilbiler (bensin og diesel) forurenser så lite i den store sammenheng, at det ikke er målbart. Selv om man legger til den forurensing norske elbiler står for – for det gjør de faktisk. Det vår statsminister, finansminister og klima- og miljøminister burde gjøre, er å rette blikket utover i verden….

Åpent brev til alle representanter på Stortinget

Åpent brev til alle representanter på Stortinget

Publisert 14.11.2021 Foto: Sfm.no Leder! I september måned 2021 var det valg til Stortinget. Da ble flere av dere gjenvalgt, og noen nye har tilkommet. La det aller først være helt klart at er man en representant for Stortinget, så er man en folkets tjener. De som valgte dere inn, er altså ikke deres slaver….

Det er ren svindel!

Det er ren svindel!

Publisert 12.11.2021 Foto: Privat/Colourbox At norske borgere må betale samme pris som borgere i utlandet for VÅR norske, rene el-energi, er svindel! Og at vi norske borgere må betale skyhøye priser for VÅRT norske, fossile drivstoff, er og blir svindel! Begge disse områder – inklusive den oppdiktede CO2-avgiften – er bare politikernes utspekulerte måte til…

Nettleien, moms og hovedsikringen til Europa må kuttes

Nettleien, moms og hovedsikringen til Europa må kuttes

Publisert 12.11.2021 Foto: Colourbox Ja, Demokratene vil snarest skru av «hovedsikringen» og frakoble den norske strømforsyningen fra Acer og Europa. De eneste kabler som gjelder nå er innenlandskabler i Norge. Stortingsglobalistene har ødelagt vår nasjonale strømforsyning gjennom: Acer, Grønn omstilling og vindturbinparker. Dette er ikke Norges problem, og ikke norske strømkunders ansvar å hverken ta…

Kleppe: Asylsvindelen til Norge bekreftet av UDI

Kleppe: Asylsvindelen til Norge bekreftet av UDI

Publisert 8.11.2021 Foto: Sfm.no Statsminister Støre: Asylinnvandringen til Norge må stoppes. Ja, Demokratene vil avvikle dagens norske asylinstitutt og gjøre det umulig å søke asyl på norsk jord. Alle vet at  Norge er i verden et lite land, med relativ liten og homogen befolkning. Det er derfor begrenset hvor mange mennesker fra andre kulturer vi kan…

Skulle vært T-bane

Skulle vært T-bane

Publisert 8.11.2021 Foto: Sfm.no Idéen om bybane i dagen – som Bergens gamle, ærverdige trikker – burde vært kverket i fødselen. Men når en politiker med overtalelses-evne får en fiks idé i hodet, da skal det bli slik! Dermed basta! Nei, hadde man valgt samme systemet som mange andre byråd i verden har valgt –…

6 av 10 bedrifter mangler spisskompetanse

6 av 10 bedrifter mangler spisskompetanse

Publisert 8.11.2021 Foto: Kompetanseforbundet LO, NITO og en rekke andre kompetanseorganisasjoner er blant de som nå gjennom sine studieforbund går sammen og oppretter «Kompetanseforbundet» som en ny satsing i utdanningssystemet. Tidligere stortingsrepresentant og 1.nestleder i utdanningskomiteen, Kent Gudmundsen tiltrer som generalsekretær. – 6 av 10 bedrifter melder at de mangler nødvendig spisskompetanse og mange ansatte…

Del 10: En samlet vurdering

Del 10: En samlet vurdering

Publisert 5.11.2021 Foto: Colourbox Av Ole Texmo Grunnleggende rettsstatsprinsipper. Grenser for skjønn. Grenser for kritikk. Ulike former for press: indre og ytre. Oppsummert: Deler og helhet. Jussen og språket. Fri bevisbedømmelse. Fri bevisbedømmelse som problem. Status quo og forskyvning. Advokater som får for dårlig betalt. NAV-skandalen: Juristene som ikke kunne se.»The Best SFM-serie Ever?» Vi…