Den norske sutreforeningen!

Den norske sutreforeningen!

Publisert 5.11.2021 Foto: Colourbox Elbil-foreningen sutrer over at «det selges for lite elbiler». Særlig i næringslivet. Ærlig talt, – det er i høyeste grad forståelig at næringslivet og transport-sektoren velger diesel! Lastebiler og vogntog skal frakte og trekke tungt gods, ofte over lange avstander. Da nytter det ikke med batteribil! Kraft, seigdrag, drifts-sikkerhet og pålitelighet…

ALS-bo og kompetansesenter står tomt

ALS-bo og kompetansesenter står tomt

Publisert 5.11.2021 Foto: Privat ALS-bo og kompetansesenter står tomt fordi kommunene heller bruker egne sykehjem. ALS-bo- og kompetansesenteret Rosenlund ble åpnet for snart et år siden, men så langt har senteret stått tomt. Ingen kommuner har sendt pasienter til senteret. De mener sykehjem er godt nok for de ALS-syke. Hvordan kan kommunene nekte å sende ALS…

Økt egenbetaling gjør ikke folk friske

Økt egenbetaling gjør ikke folk friske

Publisert 5.11.2021 Foto: Colourbox Demokratene tror ikke på kommersialisering og økt egenbetaling innenfor helsesektoren. Vi vil gå motsatt vei. Vi vil investere mer i de offentlige sykehusene, i helsearbeidere, nye bygg og moderne utstyr: Dette for å møte fremtidens utfordringer innenfor hele tiltakskjeden i helsesektoren med den beste kompetanse og innsikt som redder liv. I…

Takk for innsatsen!

Takk for innsatsen!

Publisert 5.11.2021 Foto: Colourbox Vi befinner oss i året 2021, hele 54 år etter at Lov om Folketrygd ble vedtatt av det norske Stortinget. Siden midten av 1970 tallet har norske pensjonister blitt fratatt ca. 500 milliarder kroner i rettmessig oppspart pensjon. Dette har sfm.no skrevet om flere ganger tidligere. Det er den norske staten,…

NAV krever eldre på millioner

NAV krever eldre på millioner

Publisert 1.11.2021 Foto: Colourbox Nav tilbakekrever flere millioner kroner fra eldre permitterte som fikk dagpenger i løpet av pandemien. Rundt 230 permitterte over 67 år søkte dagpenger. Ingen over 67 år har rett på dagpenger, og disse søkerne fikk ved en feil forskuddsbetaling og Nav krever nå pengene tilbake. Pensjonistpartiet støtter Frp i at dette er…

Serie: Rettsstaten under press. Del 9: Når saker og ting forvanskes

Serie: Rettsstaten under press. Del 9: Når saker og ting forvanskes

Publisert 1.11.2021 Av Ole Texmo Foto: Wikimedia (Jan-Tore Egge, fotograf). Domstolsreform og kommunesammenslåing. Stordriftsfordeler som ideologi. Høyesterett som populistisk organ? Tilbake til start eller frem og tilbake er dobbelt så langt. Når vilkår endres underveis. Mer om rettsliggjøring og klimasaken. Dommere saksøker sin arbeidsgiver. Domstolenes uavhengighet. Fraskrivelse av tolkningsmyndighet (de sakkyndige opp og i mente)….