I Norge eksisterer det ikke lov og rett?

I Norge eksisterer det ikke lov og rett?

Publisert 31.3.2022 Foto: Wikipedia Lovene er ment å beskytte folk mot overgrep av enhver art. Det jeg her skal ta tak i er barnekonvensjonen, nemlig brudd på denne som politikerne begår med fullt overlegg? Etter Grunnlovens § 92, skal samtlige artikler i menneskerettskonvensjonen, både den europeiske menneskerettskonvensjon, menneskerettserklæringen og barnekonvensjonen, følges slavisk. Det følger også…

Arbeiderpartiet la ned Vistamar i Spania. Nå etterlyser samme parti vannterapi i Trondheim

Arbeiderpartiet la ned Vistamar i Spania. Nå etterlyser samme parti vannterapi i Trondheim

Publisert 31.3.2022 Foto: Privat Vistamar rehabiliteringssenter i Spania ble lagt ned 31. juli. 2020. Jeg sitter fremdeles og undres over hvorfor Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene i bystyret gikk inn for å legge ned dette fantastiske tilbudet. Vistamar hadde et lite budsjett, men gikk i pluss. De hadde marginal bemanning, men lavt sykefravær. De hadde ikke vikarbyrå,…

Stortinget sa «Nei» til klageordning for barn

Stortinget sa «Nei» til klageordning for barn

Publisert 29.3.2022. Oppdatert. Foto: Colourbox Hele 48 land (Danmark og Finland inkludert) har allerede sluttet seg til en FN tilleggsprotokoll som gir barn rett til å klage inn rettighetsbrudd til FNs barnekomite. Venstre, SV og Rødt fremmet et felles forslag til Stortinget om at norske barn måtte få de samme rettighetene. Forslaget ble nedstemt av…

Pensjoner for «vanlige folk» og alle typer pensjonister

Pensjoner for «vanlige folk» og alle typer pensjonister

Publisert 28.3.2022 Illustrasjonsfoto: Colourbox Det er snart «lønnsforhandlinger» for alderspensjonister og uførepensjonister. Det betyr at pensjonene blir regulert. Underreguleringen på 0.75% er avviklet og pensjonene bør reguleres med et gjennomsnitt av lønns og prisvekst. Hvis lønnsveksten blir større enn beregningen som ligger til grunn, må /skal pensjonene korrigeres. Det står ikke noe om hva som…

Seilingsbevis i norske farvann

Seilingsbevis i norske farvann

Publisert 28.3.2022 Illustrasjonsfoto: Colourbox En liten svingom inne på Document sin nettside, så ser man at også russiske skip har seilingsbevis for ferdsel i norsk farvann. Dette omtales som en risiko. Kunne ikke være mer enig. De burde heller aldri ha tillatelser til å komme inn i norske havner, slik som eksempelvis denne oligark-båten Ragnar…

Norsk bistandspolitikk må endres

Norsk bistandspolitikk må endres

Publisert 28.3.2022 Illustrasjonsfoto: Colourbox Det Norske bistandsbudsjett er årlig på over hele 40 milliarder kroner og som år for år – øker jevnt og trutt: Helt uten styring og kontroll – noe Riksrevisjonen gang på gang har påpekt og advart Stortinget og regjeringer imot. Norsk bistand har dessverre blitt en egen industri som går til…

Antall fosterhjem utenom familiens nettverk skal reduseres kraftig

Antall fosterhjem utenom familiens nettverk skal reduseres kraftig

Publisert 28.3.2022 Illustrasjonsfoto: Colourbox Som følge av endringer i barnevernloven ble det fra 01.01.2022 en lovfestet kommunal plikt til alltid å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk. Ved utgangen av 2021 kunne vi registrere i Trondheim at 32 prosent av kommunale fosterhjemsplasseringer var i familie og nettverk. Dette er en liten økning…

Journalister er også mennesker

Journalister er også mennesker

Publisert 25.3.2022 Foto: Colourbox Av frilansjournalist Jan Hansen (MNJ) Journalister er også mennesker. Og alle gjør vi enkelte feil fra tid til annen – uansett yrke, utdannelse, sosial bakgrunn, sosial status eller tittel. Ingen er helt perfekt eller suveren. Ikke engang journalister – bare så det er nevnt. Det skjer også fra tid til annen…

Ensomheten har ingen aldersgrense

Ensomheten har ingen aldersgrense

Publisert 25.3.2022 Foto: Colourbox I de siste årene har det i media vært flere oppslag om mennesker i alle aldre og ulike samfunnslag som av ulike årsaker sliter med ensomheten. Ensomheten har helt klart ingen aldersgrense og berører utrolig mye folk. Ensomheten blant våre medmennesker er et økende samfunnsproblem som dessverre tar altfor mange menneskeliv….

Følger barnevernet loven om å søke fosterhjem i den biologiske familie?

Følger barnevernet loven om å søke fosterhjem i den biologiske familie?

Publisert 25.3.2022 Foto: Colourbox Barn som lever i alvorlige omsorgs- og livssituasjoner skal i større grad enn i dag vokse opp sammen med sine foreldre, gå på sin hjemskole og være en del av sitt nærmiljø. Hasteflyttinger, kortvarige og gjentatte flyttinger av barn skal i størst mulig grad unngås, og færre barn og unge skal…