Strømkrisen i Norge

Strømkrisen i Norge

Publisert 31.8.2022 Foto: Colourbox De store forskjellene på kostnaden på strømmen nord som sør burde regjeringen få gjort noe med. Det er Støre regjeringens ansvar. Denne regjeringen med Støre som statsminister er totalt ubrukelig. De snakker om tiltak for folk flest, slik at folk slipper å gå personlig konkurs vedrørende strømmen og at andre varer…

Han vil aldri bli glemt

Han vil aldri bli glemt

Publisert 31.8.2022 Foto: Wikipedia Mikhail Gorbatsjov, den tidligere presidenten i den tidligere Sovjetunionen, døde 30.8.2022. Det han ble aller mest både likt og respektert for, var hans store innsats for mer frihet for alle mennesker, inkludert borgerne i den daværende Sovjetunionen. Hans aller største politiske bragd, var medvirkningen til å få revet muren i Berlin…

La oss markere Verdens overdosedag 31. august

La oss markere Verdens overdosedag 31. august

Publisert 29.8.2022 Illustrasjonsfoto: Colourbox Markering av Verdens overdosedag 31. august er for å sette fokus på overdoseutfordringer og vise respekt til dem som har dødd av overdose, samt deres pårørende. Markeringen er også for å formidle kunnskap knyttet til overdoseforebygging og bevisstgjøre alle om denne samfunnsutfordringen. Dagen arrangeres rundt om i verden, også i Norge….

En kjedereaksjon med tapere

En kjedereaksjon med tapere

Publisert 29.8.2022 Foto: Colourbox Vår sittende statsministers nylige mening om at «folk klarer seg bra», er en mening mange i landet vårt er svært uenig i. Det viser også reaksjoner på sosiale medier. Som en direkte konsekvens av en sanseløs prisøkning på både mat, strøm og drivstoff, så er det mange som har inntekter, (inkludert…

God sykmeldingskultur er lønnsomt

God sykmeldingskultur er lønnsomt

Publisert 29.8.2022 Foto og kilde: Simployer I debatten om det høye sykefraværet som preger norsk arbeidsliv, blir ofte sykemeldingskulturen nevnt. Leger fortviler over at de sykmelder for mange og for ofte og etterlyser et høyere fokus på viktigheten av jobben som må gjøres ute i virksomhetene FØR medarbeiderne ender opp på legekontoret. Hva er en…

Vet ikke regjeringspartiene hva som står i EØS-loven?

Vet ikke regjeringspartiene hva som står i EØS-loven?

Publisert 29.8.2022 Foto: Sfm.no (Jan Hansen) Arbeiderpartiet-/ Senterparti-regjeringen gikk til valg på at de ville stoppe jernbanereformen som Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti gjennomførte i 2015. Selv om regjeringskameratene Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti tapte valget i 2021, så valgte de likevel å skrive inn EUs jernbanepakke 4 inn i EØS-avtalen – etter…

Sannheten om norske monsterpriser på strøm 

Sannheten om norske monsterpriser på strøm 

Publisert 29.8.2022 Foto: Sfm.no arkiv (O.Texmo) Ærlig talt! Som de fleste vet så var det: FrP-Søviknes, som var «gudfaren» til ACER, og som statsråd signerte den dårlige avtalen: 3. Energimarkedspakke som gir norske strømkunder og norsk industri skyhøye strømpriser. Strøm er en nasjonal, samfunnskritisk basisvare som er et hoved-fundament for moderne, velfungerende samfunn, og som…

Hvem sin ytringsfrihet?

Hvem sin ytringsfrihet?

Publisert 26.8.2022 Av Ole Texmo Illustrasjonsfoto: Colourbox Kjetterske betraktninger. Ytringsfrihet «… i form av kunst». Rushdie-saken på nytt. Symbolsak som kun fenger eliten? Sløseriombudsmannen. Kunstens samfunnsnytte. Hvem sine kommisjoner og hvem sine muligheter? Stammespråk, «uenighetsfellesskap» og disiplinerende konsensus. Lesningen av Norges offentlige utredninger 2022:9: «En åpen og opplyst offentlig samtale» (heretter NOUen) fortsetter. Lanseringen og…

NAV må tenke nytt

NAV må tenke nytt

Publisert 26.8.2022 Foto: Colourbox Arbeidssøkende personer i voksen alder Det er nok dessverre mange arbeidssøkende i voksen alder som føler seg som en utrangert og havarert Ford Sierra som ikke går igjennom EU kontrollen og må skrotes.«Vi takker for interessen, men vi har nå valgt kandidat og beklager at valget ikke falt på deg i…

De har gjordt sin plikt, men hva med rettighetene?

De har gjordt sin plikt, men hva med rettighetene?

Publisert 26.8.2022. Oppdatert. Foto: Colourbox Leder. Ordtaket «gjør din plikt og krev din rett», var et godt gammelt sosialdemokratisk uttrykk som særlig Arbeiderpartiet i sin tid satte meget høyt. Det var altså snakk om et ordtak som forteller at de som gjør sin plikt, selvsagt skal kreve sin rett. Men hvordan framstår selve virkeligheten i…

Trygdeoppgjøret må justeres

Trygdeoppgjøret må justeres

Publisert 26.8.2022 Illustrasjonsfoto: Colourbox Under partilederdebatten fra Arendalsuka 18. august 2022, fikk vi høre gode argumenter for strømsolidaritet med Europa, som et forsvar for at de som bor i Sør-Norge må betale skyhøye strømpriser. Men hvorfor er det bare de med lave inntekter som skal vise solidaritet? Er det ikke slik at «alle skal med»?…

Åpenhet er viktig, men det finnes grenser!

Åpenhet er viktig, men det finnes grenser!

Publisert 24.8.2022 Illustrasjonsfoto: Colourbox Vårt samfunn skal være åpent, og åpenhet er viktig. Samtidig har enhver norsk borger og innbygger et medansvar for landets sikkerhet. Er det forsvarlig av medier å opplyse sine lesere, sine lyttere eller seere om detaljerte sikkerhetsmangler eller brister, eksempelvis innen forsvaret eller andre nasjonale installasjoner som de måtte komme over…