230 000 tonn mindre årlige CO2-utslipp fra nordiske transportfirmaer

Publisert 18.10.2019
Foto: Michelin
Kilde: Cisionwire

Med fem enkle tiltak kan transportbransjen både minimere kostnader knyttet til dekk og minske CO2-utslipp, uten å la det gå utover sikkerheten.

Michelin går foran for bærekraftig mobilitet og jobber for sikrere, mer kostnadseffektive og renere transporter. Med korrekt vedlikehold av dekk kan Nordens CO2-utslipp reduseres med 230 000 tonn. For et transportfirma kan dette innebære 55 prosent lavere dekkostnader. En stor del av dette kommer fra drivstoffbesparelser. Dette er Michelins fem tips:

  • Velg riktig dekk for riktig bruksområde­– det gir økt levetid og minimerer rullemotstanden
  • Løpende kontroll av lufttrykk– øker levetiden, minsker slitasje og drivstofforbruk
  • Bruk dekkene helt ned til den siste lovlige millimetergrensen– bruk dem ned til 1,6 mm om sommeren. Det vil gi mindre kostnader knyttet til dekk og lavere CO2-utslipp
  • Systematisk mønsterskjæring på utvalgte steder– minsker dekkostnader og CO2-utslipp

Regummiering – gir kostnadsbesparinger og lavere materialforbruk

For å demonstrere effekten og verdien av Michelins anbefalinger, ble det gjennomført en rullemotstandstest på Malmby flyplass i september. To identiske lastebiler deltok i testen, hvor én ble utstyrt med brukte dekk, slitt til 1,6 mm og den andre hadde helt nye dekk med en mønsterdybde på 4 mm. Kjøretøyene startet side om side og akselererte til 34 km/t. Deretter satt begge giret i nøytral for så å rulle så langt som mulig frem til stillestående posisjon. Lastebilen med slitte dekk rullet i snitt 37 prosent lenger enn den med helt nye dekk.

– Vi vil vise hvilken effekt det vil ha, dersom alle transportfirmaer i Norden følger våre fem anbefalinger, sier Richard Andemyr, markedssjef i Michelin Nordic. Transportbransjen kan spare 1,8 milliarder kroner årlig, og karbonutslippet kan minskes med 230 000 tonn. Dette er et steg i riktig retning mot bærekraftig transport, med en ganske enkel innsats.

Dekket spiller en viktig rolle for sikkerheten, kjøreøkonomi og CO2-utslipp. Michelin investerer drøyt 650 millioner Euro i forskning og utvikling hvert år. Gjennom nye 3D-printede dekkformer, har Michelin utviklet et dekk med et mønster som regenererer seg selv, og som beholder sikkerheten og prestasjonen gjennom hele dekkets levetid.

– Vi leter stadig etter nye måter å utvikle produksjonen på, og å finne nye innovative materialer til å forbedre produktene våre. Vi hjelper kundene med å få en mer kostnadseffektiv kjøreøkonomi, minske den totale miljøpåvirkningen ved produksjonen, samt å senke drivstoffbruken ved selve kjøringen, sier Richard Andermyr.

Fakta: Tungtransport står for syv prosent av de totale CO2-utslippene i Norden, som førte til EU-reguleringen innen området: (EU) 2019/1242, som trådte i kraft den 1 januar 2019.