Vi kan ikke hjelpe alle som vil til Norge

Publisert 21.9.2020
Foto: Colourbox

Nå ser man at Lars Gule taler for at Norge kan ta imot langt flere fra Moria-leiren enn andre vil måtte mene. Det er nok flere som stiller seg spørsmålet om når det kan bli overfylt av ikke-norske som har opphold i Norge, enn hva det reelle nordmenn-antallet kan takle? Meg inkludert. Jeg sier nå ikke at man ikke skal kunne hjelpe der hjelp trengs, men hjelpen må kunne gis der forholdet tilsier at hjelpen får mest uttelling, nemlig i nærmere områder enn å ta disse hit.

Alle ser jo at barn lider der de nå er og det er trist å se, men man kan ikke ta alle «sorgene» inn over landet, ikke når vi ser at det går ut over nordmenns ve og vel. Det har vert snakket, skrevet om at disse fremmede får mer av velferdskaken enn en minstepensjonist, etnisk norsk sådan får, og da ser man at selv de eldre nå ser skjevheter det ikke godtar. Da glemmer de ikke den avkortningen de opplever som gifte eller samboende, mens våre nye landsmenn fråtser i mer ytelser enn det disse får tilsammen. Er det da rart at man da sier kraftig ifra? Slettens ikke.

De som man ser er verstingene blant politikerne er jo Krf. Det ser ut for at KrF vil ha hele verden hit, og såfremt noen har et problem? Så har man de andre som er på «venstresiden», og da Rødt som også ser samme målet. Jo flere hvor man er flerfoldig jo bedre. Men man ser ikke at dette kan skape større problemer enn selv Rødt kan klare å hanskes med? Likere er ikke AP.

Hva har historien fortalt oss om massevandringer? Jo landsdekkende problemer i flere land, og det ser man nå også når man ser hva og hvordan Hellas nå har det av problemer de ikke kan hanskes med. Hellas ber nå andre land om å bistå dem med? Så har vi den tullingen i Tyrkia som sender alle til Europa for å «muslimiseres»! Hva gjør så verdenssamfunnet??  Jo de sitter å ser og lar dette skje?

Det som også nå forundrer oss, er at eks. statsråd Per Sandberg (som tidligere FRP-er), nå er blitt super-liberal. Hva skjedde da? Nå er visst verden på en stor blåbærtur som man kommer til å angre bittert på om noen ti-år!! Vent å se!

Ellinor Nerbø