Hva er nå egentlig EU, EØS og Schengen?

Oslo 2.8.2016

Av Hans Bauge
Illus.foto: JH Media

Adolf Hitler hadde som mål å ha kontroll over hele Europa med våpenmakt. Etter 6 lange år feilet han. Det som fikk krigslykken til å snu, var at han gjorde den feilen å angripe Sovjet.

Mange år senere etter at Tyskland ble gjenforent til ett land, etter at Sovjet Unionen lot muren falle, begynte Tyskland, Frankrike og Italia å få til en union og i stedet for våpen, ble diplomatiet brukt. Den Europeiske union ble skapt. Mennesker rundt om i Europa ble hjernevasket med at landene kunne ikke klare seg selv og folk rundt om ble lurt til å stemme ja til å bli medlemmer av unionen.

Gro Harlem Brundtland var arkitekten

Det var noen få land som der menneskene, altså flertallet ikke lot seg bløffe, Norge var faktisk ett av disse landene. I Norge ble det holdt 2 folkeavstemninger. I begge folkeavstemningene sa folket nei til å være med i denne gutteklubben, som EU egentlig er, men så var det EØS, som i ettertid ble stiftet. Denne ble fremforhandlet i perioden 1989 – 92, men Sveits ratifiserte den ikke, så det ble ikke noe av, men Norge tok kontakt med EU om å allikevel melde Norge inn sammen med Østerrike. Dette og Schengen som betød fri flyt av varer og tjenester, samt fri flyt av mennesker mellom disse landene. All passkontroll mellom disse landene skulle opphøre. Resten av de Europeiske land som hadde stemt ned EU, meldte seg inn ett etter ett inn i dette. Alle unntatt Sveits som fikk en frihandelsavtale. I Schengen systemet kom hele EU og EØS landene. Det var bare 2 land som sto utenfor Schengen. Sveits og EU nasjonen Storbritannia.

Nå går vi tilbake til Norge. Det var den daværende statsminister Gro Harlem Brundtland som var arkitekten til denne EØS. Hun ville at Norge skulle bli med i dette og slik ble det, uten noen folkeavstemning. Hva er så EØS egentlig. Det er å være med i unionen på en slik måte at disse landene ikke har noen innflytelse i det hele tatt. Det er verre enn ett fullt EU medlemskap. Innen EU kommer det den ene forordningen etter den andre. Disse forordningene er lover som står over de nasjonale lovene og de må følges. EU landene må innrette seg etter disse med en gang, men EØS landene får litt mer tid på å omstille seg dette.

Hva sier norsk grunnlov til EU medlemskap

Grunnlovens § 1 sier klart at Norge skal være ett eget, selvstendig og uavhengig monarki. Hva er så egentlig EU og EØS? EU landene har avgitt sin suverenitet til en felles union, men der kan landene stemme over hva slags forordninger som skal gjelde. EØS nasjonene har ikke en slik mulighet. De har dermed avgitt sin suverenitet til andre nasjoner som EU egentlig er. Dette er ett alvorlig brudd på den Norske Grunnlov, nemlig § 1. For den eller de politikerne som har drevet dette spillet, er dette Høyforræderi. Det er like ille som da Vidkun Quisling rett og slett gav Nazistene kontroll over Norge med at han gav ordre etter at han kuppet til seg makten som regjeringssjef å få de norske soldatene til å legge ned våpnene å komme seg hjem. Gro Harlem Brundtland var da på 80 tallet en ny Quisling, en forræder. Senere at de folkevalgte stadig støtter EØS, kan man sammenligne disse regjerings og Stortingsrepresentantene som Quislinger.

EU har feilet med sine planer om ett forent Europa. Britene har meldt seg ut av unionen. For noen år siden i Russland, under den første perioden til Putin, ble han spurt om å melde Russland inn i unionen. Til dette svarte Putin ett klar nei, uten betenkningstid. Han svarte videre, at ingen fremmede nasjoner skal ha noen kontroll over Russland.  Det er ett stort spørsmål som jeg har stilt meg selv. Ville EU godkjenne Norges eventuelle utmelding av EØS? Jeg har mine sterke tvil, som følge av olja.