Alle påstander må kunne bevises!

Publisert 12.3.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det kan være lett å få til en samværs sabotasje. Det er riktig at en av måtene er å få laget en falsk barneverns sak. Med alle disse korrupte advokater og psykologer som er der ute og bare venter på ofre. Det den angrepne part må være klar over, er at alle påstander må kunne bevises og det er bare håndfaste bevis som teller. Nå går jeg til hovedregelen, at barnet har rett til å være sammen med både mor og far. Når samværs sabotasje blir iverksatt av den ene forelderen, er motivet klokkeklart. Den ene forelderen vil la den andre blø ekstra med å betale dobbelt.

Når det begås samværssabotasje, er det barnet som lider. Da skal myndighetene ta dette opp og gi foreldreretten til den av foreldrene som er offeret til sabotasjen, at foreldreretten skal overføres til den andre. Å fabrikkere en falsk barnevernssak er meget straffbart. Her må ofret, ja jeg kaller den parten som får en slik sak mot seg for offeret. Han eller hun må vite at en slik fabrikasjon er meget risikofull, foruten lange fengselsstraffer, kan vedkommende som har satt i gang dette, miste all rett til samvær med ungen.

Det finnes dessverre mange omsorgspersoner der ute som driver denne geskjeften, men om den part som ikke har omsorgen, men får løgnaktige påstander slengt ut mot seg, slik at motparten kan ende med mer i bidrag, er dette en væremåte som departementet kan få en slutt på, men gjør de det, nei så langt i fra. Loven er der, men det er mer lettvint av departementet å ignorere loven, vel muligens er loven litt utydelig vedrørende sabotasje begått av den ene forelder. NAV er heller ikke fritatt for ansvar. Det virker som saksbehandlerne helt har mistet evnen til å tenke. Det har vi sett vedrørende NAV skandalen som skadet flere tusen nordmenn og sendte flere ulovlig i fengsel.

Her er min dom klar. En forelder som tenker mer på å berike seg selv enn på barnets ve og vel, skulle i første omgang ikke hatt noe med barn å gjøre. Jeg har ofte spøkt med meg selv om folk skal ha et dokument som gjør dem skikket å ha barn, altså et dokument, på lik linje med førerkort, men noe slikt får vel bli med spøken.

Jeg tror ikke dette problemet er så stort, når man ser alle de forhold som går i stykker av forskjellige grunner, ja for grunnene er mange. Når man ser på alle de omsorgsovertakelser som har skjedd de senere år, helt fra den siste Stoltenberg regjering og til dags dato, der mange fosterfamilier har tatt over omsorgen. Disse får da store ekstra betalinger, som de plusser på familiens inntekt, der det også har skjedd barnemishandling og pedofili. Det er dette som er det store problemet vedrørende det Norske barnevern.

Om noen år kan staten Norge få mange anmeldelser og saker i norske domstoler, altså erstatnings krav av barn av foreldre fra den tiden. Det varer vel ikke så lenge nå før man har de første tilfellene. Da får man en ny NAV skandale med tillegg en bernevernsskandale.  For denne samværs sabotasjen som skjer, er bare ett lite problem. Det største problemet er alle omsorgsovertagelsene, der barnevernet nekter noen å bruke advokater som ikke barnevernet har skaffet til veie. Loven om samvær er klinke klar. NAV har ingen hjemmel til å gi den saboterende forelder som saboterer samværsretten mer utbetalt. Det er ikke noe annet enn å belønne et lovbrudd. Det igjen er et offentlig lovbrudd.

Hans Bauge
Samfunnskritiker.