Alle skylder på alle!

Halden. Publisert 25.5.2017

Av Thorbjørn Andersen
Arkivfoto: JH Media

Påstanden fremkom i et leserinnlegg i byens lokalavis like før påske 2012. (Altså noen år tilbake). Vedkommende var rett og slett lei av galskapen som lenge hadde foregått i Halden-politikken. Noen særlig bedring er heller ikke sett senere. (Ikke bare lokalt, og nasjonalt – men i høyeste grad også globalt – foreligger problemet). Overskriften er derfor fullt ut dekkende for tidens kaotiske tilstander som den øvrige befolkning har blitt utsatt for i årevis av politikere og byråkrater. (Og, jeg er fristet å føye til – en del redaktører. Heldigvis – ikke alle).

Fokus i seneste år har riktig nok vært rettet mot ordene ”demokrati” og ”frihet”. Men – hva er det vi opplever – egentlig? Svaret på det spørsmålet, tror jeg vil overraske svært mange. Fakta omkring ordene er nemlig det stikk motsatte. Og i denne forvirringens tid er behovet derfor fullt til stede for enda mer avsløring, og flere opplysninger om hva et reelt demokrati må innebære. Befolkningen har nemlig i lang tid rett og slett blitt rundlurt, og blitt tutet ørene fulle med propaganda og villfarelser, som har ført oss alle langt inn i et kollektivistisk, politisk system, enten man velger å kalle systemet fascistisk eller kommunistisk. (Det blir jo hipp som happ. Og like galt).

Uansett: Det systemet må vi ta sikte på å komme oss ut av. Og det litt brennkvikt – hvis vi mener noe oppriktig med frihet. Det mener i hvert fall jeg, som tilårskommet stabeis og nordmann. Andre har i dag kanskje et annet forslag på spørsmålet til vedkommendes spørsmål: Hva må gjøres? Mitt forslag er i utgangspunktet kort og greit, men neppe populært. (Spesielt blant politikere og byråkrater). For den øvrige befolkning vil forslaget derimot løse mange problemer, og forslaget går i korthet ut på følgende: La private, frittstående rasjonaliseringsfirma fremsette forslag om nødvendige grep i den sammenheng. (Har andre noe bedre forslag – så kom med det!).

Tidens uføre gjelder som antydet også andre steder. Derfor må flere reagere på sitt hjemsted – for etablerte partipolitikere våger neppe. De er prestisjebundet, og har dessuten bidratt til det hele. (Ja, jeg har sett påstander i den sammenheng som er særdeles alvorlige for de involverte). Jeg viser for eksempel til nettsidene http://grunnlovens-vektere.com og http://www.bmonline.no som mer enn antyder hva som har foregått. (Riktig nok i demokratiets navn). Men, det resulterende systemet er slett ikke demokrati. Tvert imot! Bruk derfor sommeren til grundig tenkning foran høstens stortingsvalg! Og – tenk så det knaker!

Redaksjonens merknad: Samfunnsmagasinet ansvarer ikke for innhold på eksterne nettsider som vi måtte velge å linke til, som i dette aktuelle tilfelle. Red.