Alle utlendinger i Norge må lære seg norsk

Publisert 19.04.2022
Foto: Colourbox

De aller fleste nordmenn behersker minst et fremmedspråk i tillegg til sitt eget, og engelsk er det språket som er det aller mest brukte i Norge. I tillegg kommer fransk og tysk. Når nordmenn derimot reiser på ferie til eksempelvis land som Spania, Hellas, Tyrkia, Portugal, Slovenia, Slovakia, eller til andre ikke-engelsk talende land, så kan de ikke forvente eller regne med at alle de støter på kan snakke et annet språk enn deres eget. Holland skiller seg markant ut som det landet i Europa hvor de aller fleste snakker engelsk.

Mye av årsaken til at mange europeere ikke kan et andre og tredje språk, er manglende språkopplæring på skoler, men også fordi at de aller fleste tv-serier og filmer dubbes på deres eget språk. Da blir muligheten til å lære seg andre språk langt mindre. En god del fastboende utlendinger i Norge, kan ikke godt nok norsk selv etter mange år i landet. Mange vil ikke lære seg språket. For en del av dem er det lettere å unnskylde seg med at de ikke forstår. Fakta er ofte at en del ikke vil forstå.

Alle utlendinger som bor fast i Norge må lære seg norsk. Selv om språket til borgere fra Danmark og Sverige er ganske likt vårt eget, så er det like vel viktig for disse å gjøre seg forstått. Å kreve at alle bosatte i landet behersker norsk, har særlig mye å gjøre med å bli forstått i en nødsituasjon. Jobber man eksempelvis på et sykehus og ikke kan godt nok norsk, så kan svært farlige situasjoner og misforståelser oppstå. Det kan da ikke være meningen at alle norske borgere må lære seg opptil 50 ulike språk, bare for å bli forstått i hverdagen.

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ