Alternativ til Bybanen i Bergen

Bergen. Publisert 12.1.2017

Av Terje Haugom
Illus.foto: JH Media

Ikke alle i Fyllingsdalen i Bergen kommune ser ut til å være spesielt lykkelig mht. at Bybanen skal få sin neste trasé den veien. Og bilister i Bergen virker heller ikke spesielt overbegeistret, når de må betale enda mer for et kommunalt kalas de ikke har bruk for! La oss se nærmere på en bedre løsning:

For et komplett vognsett til Bybanen koster det ca. 30 millioner. For samme sum kan kommunen få 10 – 12 vanlige busser, eller 15 – 20 mindre mate-busser, 16-22 seters, som på Service-linjen. Ved å bygge ut et bussnett med mate-busser som kjører hver sin vei i samme rute, og så overgang til store hurtig-busser til de lengre rutene, vil hele Bergens-halvøyen kunne ha bussforbindelser som funker – ikke bare i sentrale strøk, men også utenfor allfarvei! Da ville det å reise kollektivt være langt mer aktuelt for de fleste! Halv-tomme bybanevogner går ikke med overskudd! Men varierte buss-størrelser betjener steder og strøk hvor folket bor, – DET er det som må til!

Hvorfor skal f.eks. store busser kjøre så å si tomme over Fanafjellet, og forsere Drange-svingene, med 2 – 5 passasjerer om bord, når det hadde vært så mye mer praktisk, økonomisk og smidig å bruke små mate-busser i stedet? Alle boligstrøk i Bergen m/omland kunne hatt glede av de små nær-bussene, som går titt og ofte, og så går man over på store ekspress-busser på terminalene! Og får en buss problemer, er det lett å skaffe transport-erstatning for de reisende, lett å komme forbi for andre osv. Får et vognsett på Bybanen stopp, så stopper hele systemet!

Er det ikke snart på tide å la bergenserne selv få avgjøre hva de vil ha? Alt som skal til, er en folkeavstemming! Og DEN må folkets tjenere i kommunen og fylkeskommunen bøye seg for! Dessuten: Bompenge-systemet burde vært underlagt folkets opinion også!