ANSVAR FØRST OG SIST. SERIE I 10 DELER
Av Ole Texmo

Del 1: Skolestart

Foreldelse i perspektiv («Tor» 14 år). Pedagogiske uttrykk og prinsipper (ansvar for egen læring). Livsmestring på timeplanen. Seriestart: Perspektiver, vinklinger og nyanser. Barn, foreldre og samfunn. «Med betydning utover enkeltsaken». Tilsynsmyndigheten som sluntret unna, 1960 vs 2020. Hvem kan stilles til ansvar? Fra barn til voksen. Livets skole fortsetter. https://sfm.no/serie-10-deler-ansvar-forst-og-sist-1/

Del 2. Foreldrenes ansvar

Om å sette barn til verden. Fra makt og myndighet til et mer positivt normert begrep: Da omsorgen kom inn i barneloven, iallfall på papiret. En anekdote det er fristende å ta med. Har begge foreldre ansvar – for å lage barn, bryte forholdet, og følge opp barna? Ansvar for å gå til sak –  søksmåls, argumentasjons og bevisbyrde. Bekymringsmeldinger til besnær og besvær. Könsfrågan eller hur? https://sfm.no/serie-ansvar-forst-og-sist-2-av-10/

Del 3. Ansvar for sakens opplysning

Hva vil det si at en sak er indispositiv? Delegering eller fraskriving av ansvar? Hva betyr «Eierskap til konflikten»? Samrøresakene. Kommer foreldre idet hele tatt til orde? Foreldretvister til besvær; bekymringsmeldinger til besnær. Med saksvolum og konfliktnivå som konsekvens. «Hensyn til det offentlige» eller til foreldre og barn? Barnerettsjurist Geir Kjell Andersland. https://sfm.no/serie-ansvar-forst-og-sist-3-av-10/

Del 4. Psykologer uten grenser

Psykolog Svein Mossige på gjensyn: FOBIK-historien. Kvalitetssikringen som aldri kom på pensumet. NOU 1995:23. Sakkyndighet som industri. Psykolog Knut Rønbeck og Follo-modellen. Når manipulasjonseksperter manipulerer. Hvor dyp er egentlig dybdepsykologien? Barnesakkyndig kommisjon: bukk- og havre sekkpsykolog Katrin Koch über alles. Systemfeilpremissene. Skam. https://sfm.no/serie-ansvar-forst-og-sist-4-av-10/

Del 5. Advokaten tar saken

Hva er prosessrisiko? Advokater på mediahugget: Systemkritikk eller markedsføring? Når faktureringsmaskinen går varm: La klienten betale for kunnskapssvikt og systemfeil. Disiplineringskrav. Organisasjonsadvopatene gir råd: Ulver i fåreklær. Råderett over tvistetemaer. Hvor er jussen? Foreldelsesskremslet og andre aktualiteter. Case closed. Forbrukermakt nå! https://sfm.no/serie-ansvar-forst-og-sist-5-av-10/ 

Del 6. Hva kan vi forvente av barnelovutvalget? 

Mandat: «Et klart og godt språk». En helhetlig gjennomgang. Etter Strasbourg. Begreper, historie og begrepshistorie. Foreldretvist eller omsorgsfordeling? Sammenlignbare problemstillinger. Overordnet: Hva er «barnets beste»: Norm regel eller prinsipp? Utvalgets sammensetning. Høykonflikt og mekling: Et system uten egenrefleksjon. «Informativ og brukervennlig» https://sfm.no/serie-ansvar-forst-og-sist-6-av-10/

Del 7 :  Det offentliges ansvar

Grunnleggende. Lovhjemlet ansvar. I disse corona-tider. Bekymringsmeldinger – et velegnet omdreiningspunkt. Lovens vilkår: Høy terskel vs. «Skolen opplever»: Lav terskel. Samfunnets ansvar for å skape fag; ansvar for å utdanne fagfolk med forsvarlig kunnskapsgrunnlag. NAV-skandalen. Pulverisering av ansvar. Hvor er varslerne i rett og forvaltning? Tilsyns-myndighetene. https://sfm.no/serie-ansvar-forst-og-sist-7-av-10/ 

Del 8 : Når fagfolk svikter

Systemfeil eller prosessfeil, eller begge deler. Den profesjonelle samtalen: En minibokanmeldelse. Faguttrykk og forståelig norsk. Eierskap til konfliktforståelse. Makt-ubalanse som feilkilde. Selvgode dommere og misfornøyde foreldreparter. Barnerettsjurist Andersland revisited: Underrapportering av bekymringsmeldinger. Feilpremisser først og sist. «Laveste nivås prinsipp». https://sfm.no/serie-ansvar-forst-og-sist-8-av-10/ 

Del 9: Fine ord men stygge saker

Språket først og sist. «Løsning på tidlig stadium». Fellesskapets verdier. «Pedagogisk påminnelse.» Foreldres uskikkethet som projeksjon for faglig svikt. Metodefeil, systemfeil, tankefeil. «Ifølge nyere forskning». Strasbourg revisited? Meklingen som dukket opp igjen. Barnelovutvalget. Hva er attribusjonsfeil og hvordan fungerer de? Om å vekke til live: «Tor» 66 år. https://sfm.no/serie-ansvar-forst-og-sist-9-av-10/

Del 10: Barn og ansvar

Retten til å bli hørt vs retten til beskyttelse. Motstridende interesser. Barnelovutvalgets ideologi. Velment men misforstått. «Prinsippet om barnets beste». Barnets mening, men hva betyr mening? «Løsning i meklingssporet.» Umyndiggjøring av foreldre. Referanser, kunnskapsgrunnlag og kildekritikk. Involvering, press og påvirkning. Alder og modenhet. Barn først og sist. https://sfm.no/serie-ansvar-forst-og-sist-10-av-10/

Redaksjonens merknad: Denne serien er som alt annet på www.sfm.no opphavsrett-beskyttet. Den kan refereres til på andre nettsteder med korte sitat, og da med obligatorisk henvisning til Samfunnsmagasinet. Red.