AP-ordfører prøver å kneble politikerne

Publisert 20.8.2018
Foto: Sfm.no (Trondheim)

Ordføreren i Trondheim Rita Ottervik prøver å begrense mulighetene til å fremme spørsmål og interpellasjoner i Trondheim bystyre.

Ordføreren foreslår nå følgende ordlyd:
“Hvert enkelt parti har anledning til å fremme interpellasjoner etter følgende fordeling:

a. Partier med 1-10 representanter: Ett spørsmål/interpellasjon pr. møte
b. Partier med 11-30 representanter: To spørsmål/interpellasjoner pr. møte
c. Partier med 30-50 representanter: Tre spørsmål/interpellasjoner pr. møte

Hva slags demokrati er dette? Jeg representerer Pensjonistpartiet som ikke er representert i Formannskapet. Min eneste mulighet er å ta opp spørsmål /interpellasjoner i bystyret som byens innbyggere ønsker jeg skal ta opp. Nå kan jeg kun ta opp 1 spørsmål eller 1 interpellasjon pr. bystyremøte hvis ordførerens forkastelige forslag blir vedtatt.

Hun foreslår også å ta inn en ny bestemmelse som presiserer at spørsmål og interpellasjoner ikke kan stilles til konkrete saker som allerede er til behandling i bystyret, formannskapet eller komiteene.

Retten til å stille spørsmål i møter er regulert av kommuneloven § 34 nr. 2:
”Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten.” Nå prøver ordføreren å kneble denne muligheten.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre