Åpent brev til Bergens byråd Anna Elisa Tryti!

Publisert  9.10.2017

Av Wilfred Høsteland
Arkivfoto: Samfunnsmagasinet

Som byråd for byutvikling i Bergen sitter du i dag i en svært ansvarsfull stilling og i en maktposisjon. Sistnevnte har du vel egentlig vist litt for mye av de siste årene – ikke bare litt!  Som tidligere kommunalråd for byutvikling og leder av bygningsrådet – og rådmann i Naustdal kommune, m.m.  skulle du ha visse dokumenterte kvalifikasjoner – teoretisk. For å komme i slike posisjoner ble du opprinnelig valgt inn i politikken av velgerne – av folket – av dem du på demokratisk vis ble vist tillit til å tjene oss andre. Tjene oss – ikke herse med oss! Politikere i et demokrati er jo hva man kaller folkevalgte, og skal være samfunnets – altså våre tjenere. Ikke våre herrer og formyndere som bare lettvint lukker øyne og ører for velgernes meninger, krav og kritikk.

Men mange har jo etter hvert merket seg politikernes arrogante fremtreden og egenrådighet som svært ofte går både på tvers og midt i mot folkeflertallets ønsker og meninger. Selv om dette vel kan sies å bli mest iøynefallende under regjeringen Gro Harlem Brundtland – din partifelle – så har vi jo merket oss spesielt i løpet av de senere årene hvordan kvinnelige politikere i maktposisjoner utvilsomt har vist et ofte nærmest ekstremt markeringsbehov. Det synes som du også, byråd Tryti, lider av samme negative egenskap! Det blir altfor plasskrevende å gå inn på alle sakene som vi kan forbinde din maktarroganse på her, men la meg i hvert fall nevne stikkordene Bybanen til Fyllingsdalen og bl.a. dens fatale følger for bl.a. beboerne i Fløen. Planene om sykkeltunell til Fyllingsdalen. Forslaget om flott strandpromenade (?) langs østsiden av Store Lungegårdsvann. Og nå sist vil du og dine medarbeidere i Byrådet rasere store matdyrkningsområder i Blomsterdalen til fordel for industribygg, oa. Det vil være en stor forbrytelse og er følgelig, så vidt jeg vet egentlig ulovlig! Eller skal det også en gang stå i historien som et av de fatale Tryti-prosjektene? Ja for dette er vel også et prosjekt som kommer under din ledelse – under byutvikling.

Bergen har aldri i nyere tid hatt særlig god råd – i følge våre lokale politikere. Skoler og andre bygg,  en rekke bygater, etc. forfalt over mange år – riktignok uansett om det var Høyre eller AP som styrte byen. Følgene har vi fått sett mer enn nok av – også økonomisk. Det økonomiske vanstyret av Bergen har resultert i betydelig eiendomsskatt som rammer alle på en ytterst urettferdig måte. Vi, byens borgere, skal altså tvinges til å betale for dere politikeres udugelighet! Bompengene – og stadig påplussing av disse – rammer også familier og enkeltpersoner som fra før av har det økonomisk trangt, og som faktisk er avhengig av bil. (NB: Undertegnede har ikke bil!) Dere som kaller dere folkevalgte kan tydeligvis bare stikke sugerøret i velgernes lommer når byens økonomi går skeise som følge av at dere ikke har evne eller vilje til å føre en ansvarlig økonomi – å ta tæring etter næring.

Her kommer også Bybanen til Fyllingsdalen inn. Du, byråd Tryti, og dine partifeller og Bystyret for øvrig – vet utmerket godt at det er et klinkende klart flertall for at Bybaneutbyggingen nå må stoppes! Beboerne i Fyllingsdalen er godt fornøyd med dagens gode busstilbud. Det skulle være velkjent. Vi vet selvsagt at det er gått prestisje i dette prosjektet, men det er som kjent ingen skam å snu. Det ville i tilfelle indikere at både du, byråd Tryti, og dine i Rådhuset følte et visst ansvar for de astronomiske utgifter og gjeld dere setter Bergen – og oss i! Da er det nemlig ikke bare å øke eiendomsavgiften og bompengene! Eiendomsavgiften er allerede et ran – å tvinge en husleie til kommunen fra våre private hjem! Men dere glemmer at dere er folkevalgte, og opptrer som arrogante og ansvarsløse overformyndere.

Og til slutt, byråd Tryti: Dine kvalifikasjoner og mangesidige virke og verv innen politikken siden 1992, gir deg ingen rett og myndighet til å tvinge kostbare og helt unødvendige prosjekter gjennom mot folkets ønsker! Det er slik du i dag gir inntrykk av. Og hvis du tror – og ønsker – at ditt politiske ettermæle i Bergen en dag vil stå som en bauta, så tror du skammelig feil! Det blir heller en bauta over arroganse og maktsyke – over hvordan politisk makt kan misbrukes og tredes nedover hodene på sterkt motvillige borgere. Er det slik du ønsker det byråd Tryti? Det virker sant og si slik i dag.  Begynn å lytte til folkets – velgernes klare meninger, så blir du respektert. 

Om to år er det kommunevalg. Jeg – og tusener med meg i Bergen håper det er tidsnok til å få nye politikere inn – som har respekt for folkemeningen og for sine egne velgere før det blir for sent i mange sammenhenger! Det første vi da trenger er et nytt byråd for byutvikling som er på linje med folket og ikke i mot, som i dag!