Åpent brev til Justisdepartementets lovavdeling

Publisert 16.10.2019
Foto: Sfm.no/Wikipedia


Det er ikke utenfor departementets ansvarsområde å svare på det spørsmålet jeg stilte Dem vedrørende Grunnlovens § 1, men spørsmålet var rettet til departementet fordi jeg ville vite om departementet var kjent med Grunnloven.

På meg virker det som lovavdelingen er helt fremmed vedrørende Grunnloven.

Grunnlovens§ 1) Kongerike Norge er et fritt, selvstendig og udelelig rike. Den betyr ikke annet enn slik det står.

Det var første delen. Hva betyr så et fritt og udelelig rike? Det betyr ikke annet enn at denne EØS avtalen som Brundtland undertegnet mot folkets vilje. Jeg sier mot folkets vilje fordi folket har 2 ganger sagt nei til EU medlemskap.

Efter Grunnlovens § 1 er det ett meget alvorlig brudd på den før nevnte § 1 å melde Norge inn i noe som har med union å gjøre. Å gjøre så er forræderi, den høyeste. Den eneste avtale som er lovlig etter §1, er en handelsavtale. Nå har EU tatt seg mer og mer til rette av Norsk suverenitet.

At Erna Solberg har invitert EU til å ha vetorett av hva som skjer av Stortingsvedtak, er det samme som Høyforræderi. Denne informasjonen var lekket av Solberg selv til pressen. Det er der jeg har det fra.

Etter Grunnlovens § 49, er det folket som utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Politikerne har fått fullmakt til å representere folket gjennom frie valg. Så dermed kan vi si at politikerne arbeider for folket, som ansatte.

Grunnloven er der for å beskytte folket mot någet overgrep fra både politikere og forvaltning.

Norge hadde vært ett godt land å bo i om politikerne og forvaltningen hadde forstått det. Etter folkets mening burde ingen få velges til Stortinget, før vedkommende kunne bevise at vedkommende var kjent med og forsto bruken av grunnloven. Det samme gjelder den statlige forvaltning. Ingen skal kunne ansettes, før vedkommende byråkrat hadde den samme forståelse.

Hans Bauge