Åpent brev til Stortingspresidenten!

Publisert 21.6.2019
Foto: Colourbox

Fru Stortingspresident!

Samfunnsmagasinet viser til vårt brev av den 3.4.2019, som presidentskapet skulle ”vurdere” om det skulle svares på. Men det kom aldri noe svar fra dere, og årsaken må vel være den at også dere virker å være gjennomsyret av feighet og umoral? Vi mener nemlig at det er ren umoral det dere på Løvebakken foretar dere overfor tusentalls eldre slitere i det norske samfunnet. Det handler om å frastjele eldre mennesker penger som de vitterlig har krav på – etter norsk lov.

Selv er dere nok en gang i ferd med å bevilge dere noen fete lønnsøkninger på flere titalls tusen kroner mer i året, samtidig som Stortinget med presidentens velsignelse (?), fortsetter å stjele penger fra eldre mennesker og trygdemottakere, og aller mest fra de som er gifte eller bor sammen. Skam kan vel neppe dere vite hva er for noe? Det finnes også et ordtak som heter at ”makt korrumperer”. Har vi i Samfunnsmagasinet rett i vår påstand når vi hevder at dere på Løvebakken, er de aller beste til å bekrefte at så også er tilfelle?

Hvordan føles det å være stortingspresident i et land, et som hevder seg bygge på ”kristne grunnprinsipper”, og samtidig være med på å rane eldre mennesker og trygdemottakere? Det ”Alminnelig Borgerlig Straffelov” kaller ”vinningskriminalitet”, kalle dere på Stortinget for ”underregulering”, altså et litt penere ord for svindelen og ranet som dere er med på. Vører ikke noe sånt som dette deg og dere i det hele tatt, særlig deg som på toppen av det hele er øverste leder for Kongeriket Norge, nest etter HM Kong Harald?

Hansken er igjen kastet. Våger du nå å plukke den opp?

Med hilsen
Jan Hansen
Ansvarlig redaktør
(Statspensjonist)