Stortingsvalget 2017: APs klare beskjed til velgerne

Oslo. Publisert 20.5.2017

Innledning av Jan Hansen, frilandsjournalist (NJ Senior)
Foto: Wikipedia.org

Foran alle valg er alle partier opptatt av å få fremmet sin politikk og sine mål for flest mulige potensielle velgere. Mange var ganske skeptiske til den rødgrønne regjeringen som styrte fram til høsten 2013 da Norge fikk en ren Høyre/Frp regjering. Dette året er det siste for den nevnte regjering – foreløpig, men ingen kjenner resultatet som vil komme i høst før valglokalene er stengt og opptellingen er ferdig over hele landet.

Følgende tekst er sakset fra Arbeiderpartiets hjemmeside i forkant av det kommende stortingsvalget. (Gjengitt i kursiv stil).

Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Det oppnår vi best i fellesskap. Arbeiderbevegelsen har kjempet frem et samfunn som sikrer folket tilgang til kunnskap, velferd og eierskap til landets rike naturressurser. Et velorganisert arbeidsliv og et samfunn med små sosiale og økonomiske forskjeller har vært avgjørende for nordmenns sterke tillit til hverandre og til myndighetene.

Nå ser vi at dette er under press. De sosiale og økonomiske forskjellene har økt. Jobbveksten har stagnert. Arbeidsledigheten har steget. Flere faller utenfor. De økonomiske utsiktene krever at vi fremover prioriterer tøffere. Men en viktig del av arbeiderbevegelsens arv er vissheten om at menneskene selv skaper sin egen historie. Vi skaper vår egen fremtid. Vi skaper vårt eget land.

Hva synes du som leser om dette? Vi tar gjerne imot meninger og vær da saklig – ok. Bruk aller helst vår side ”Kontakt”. Du kan også sende oss din mening på e-post: [email protected].