Arbeiderpartiet har hatt mest tillit i norsk politikk!

Publisert 20.9.2018. Oppdatert og redigert 27.09.2018. 13:20
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Wikipedia

Historien kan bekrefte at etter freden i Norge som startet den 8.5.1945, ble Det Norske Arbeiderparti det mest dominerende i norsk politikk. Einar Gerhardsens 1. regjering varte i tiden 25.6 – 5.11.1945. Gerhardsens 2. regjering varte i tiden 5.11.1945 – 19.11.1951. Oscar Torps regjering varte i tiden 9.11.1951- 22.1.1955. Einar Gerhardsens 3. regjering varte i tiden 22.1.1955-28.8.1963.

Vi snakker om en sammenhengende regjeringstid for Arbeiderpartiet på den tiden på hele 17 år og 3 måneder, en svært lang tid for et politisk parti å sitte med makten. Partiet må ha gjort mye bra i løpet av alle disse årene, og etter som det fikk styre landet så lenge. På denne tiden hadde man dog kun en radiokanal, senere også en tv-kanal, og det var statskanalen NRK. Selv var jeg ikke gammel nok til å skjønne så mye om politikk der og da, ei heller om hvem som fikk anledning til å uttale seg eller ikke gjennom NRK Radio og Tv.

Regjeringen Gerhardsen kom tilbake i norsk politikk etter å ha vært avløst av regjeringen Lyng i en meget kort periode. Lyngs regjering varte bare i tiden 28.8.1963-25.9.1963. Da begynte Einar Gerhardsens 4. regjering som varte til 12.10.1965. Dette året fylte jeg selv 17 år og var da blitt meget interessert i politikk. Ja, Einar Gerhardsen ble også et slags forbilde for meg som tenåring, og fordi jeg opplevde at han brydde seg om vanlige mennesker. Det var slik jeg oppfattet ham den gangen, han som også ble kalt ”hele Norges onkel Einar”.

I tiden 1965 – 2018 har Norge hatt hele 18 regjeringer. Det handler om en periode på hele 53 år. I løpet av alle disse årene var Arbeiderpartiet igjen på banen ved flere anledninger. Jeg nevner statsministre som Trygve Bratterli, Oddvar Nordli, Gro Harlem Brundtland (3 regjeringer), Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg (2 regjeringer). Samlet sett viser dette at Arbeiderpartiet, helt klart har vært partiet som har hatt størst tillit i norsk politikk etter den 2. verdenskrig. Det må jo bety at majoriteten av velgerne har vært tilfreds med partiets politikk.

Ser vi på dagens situasjon for Arbeiderpartiet, så er også det i opposisjon til Erna Solbergs 2. regjering. Det hersker ingen tvil om at partiet til sistnevnte både har, og fortsatt ønsker, å rive sønder flere gode velferdsordninger som bl.a. Arbeiderpartiet – i nært samarbeid med andre støttepartier, har fått innført etter 2. verdenskrig. Folketrygden derimot, som ble innført fra den 1.1.1967, var det KrFs sosialminister Egil Aarvik som sto bak. Per Borten fra Senterpartiet var da statsminister.

Mange spør seg i dag om årsaken til at AP, som en gang i tiden var det dominerende i norsk politikk, kan ha mistet så mange velgere og støttespillere både ved det forrige og det siste stortingsvalget. Jeg skal ikke begi meg inn på spekulasjoner om hvorfor. Om et år er det igjen kommune- og fylkesvalg. En rekke andre partier utover de eldste og mest etablerte, ønsker å få et ord med i laget. Et brennhett tema er den eksplosive økningen av bompenger rundt om i landet. Det kunne vært meget interessant om noen fra Arbeiderpartiet kunne fortelle sfm.no om hvor partiet står i samme sak, og gjerne andre saker.

Skriv gjerne til oss på e-post: [email protected].
Datokilder: Wikipedia.