Arbeidsinnvandring til Norge og EØS

Publisert 1.2.2021
Foto: Sfm.no

Fra pålitelig hold hevdes det at Norge ikke vil klare seg uten arbeidskraft fra utlandet. Det er særlig innenfor bygg og anlegg, men også de vanligste håndverk. Fremmedarbeiderne utgjør ca. 25 % av den nevnte arbeidsstokken, i noen fag opp mot 50 %. Norsk ungdom vil helst utdanne seg til jobber der man går i dress og ikke skitner til hender og klær. Arbeidere fra utlandet er pr. i dag nødvendige i Norge, og vi kan takke EØS-avtalen for at disse hjulene snurrer.

Men så er det mange nordmenn som gjerne vil ha Norge ut av EØS, slik at vi kan styre og bestemme selv, uten innblanding fra EU. Likevel trenger vi arbeidere til alt det arbeid som vi ikke har egne, norske arbeidere til å utføre. Hva kan og bør vi gjøre da? Forholdene må legges til rette for norsk ungdom som står på terskelen til å skulle stake ut en framtid. Det må gjøres attraktivt å få praktisk yrkesopplæring i de fag som vanligvis utføres av arbeidere fra Øst-Europa. Attraktivt i form av organiserte lærlingeplasser med lønn, og en såpass heving av lønnsnivået for bygg, anlegg, rørleggere, elektrikere og alle de andre faggruppene, at man er på høyde med akademikerne lønnsmessig.

De forskjellige praktiske fag må anskueliggjøres og demonstreres – også med bedriftsbesøk – allerede i ungdomsskolen. Ungdom må få prøve seg praktisk i forskjellige fagdisipliner, så de – ut fra evner, litt prøve-erfaring og lyst, kan gjøre et reelt valg, der de ikke utdanner seg til arbeidsledighet, men til fag samfunnet trenger dekket, og som har like høy status som andre i arbeidslivet. Klarer vi dette – som vil kreve høyt nivå av planlegging og logistikk, – vil løsrivelse fra EØS være berettiget, og Norge kan gå fra fri flyt over grensene til kontrollert, selektiv arbeids-innvandring, der spesielle jobber – som spesial-kompetanse på ymse områder o.l. – kun kan dekkes slik. Import av kriminelle vil reduseres sterkt, og faren for nye former for pandemi fra utlandet inn til Norge vil kunne reduseres. Og best av alt: Norge blir herre i eget hus! Og – ALT arbeid er nyttig og viktig for samfunnet!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.