Året 2021 – Hva er det som skjer med oss?

Publisert 21.3.2021
Foto: Colourbox

Hvordan kan dagens politikere påstå at pensjonistene tapper Norge for midler og på den måten fratar ungdommen fremtidige pensjonsutbetalinger? Er det ikke slik at pensjonistenes innbetalinger gjennom mange år i arbeid er blitt investert for at vi skal ha et bra liv som pensjonist?

Alle pensjonister vil jo at de neste generasjonene skal få det like bra som de selv har hatt det. Er det noen som har glemt å fortelle at dagens unge også genererer penger til sin egen og sine barns pensjonsordninger? Dagens unge må ikke undervurderes. Det er politikere som tapper landet for penger, ikke pensjonistene. Regjeringen splitter generasjonene ved å sette dem opp mot hverandre.

De fleste pensjonistene har det stort sett bra. Andre pensjonister lider i stillhet. Du som ser at dine foreldre og besteforeldre lider, kan fortsatt påvirke situasjonen for dine egne. Du har et valg du skal delta på. Her kan du snu det negative til noe positivt. Det du gjør i dag betaler seg når din tur kommer. Generasjonene må samarbeide, ikke motarbeide hverandre slik flere politiske partier legger opp til i dag. Du og din familie vil det beste for hverandre, men stemmer helt motsatt. Hvorfor?

Dette med politisk splitting av familiene er en taktisk og direkte skitten politikk som kun har til hensikt å legge inn en kile mellom generasjonene. Vi må ikke bli for mektige – da er vi farlige. Alle kjenner ordtaket «sammen er vi sterke». En familie har alle muligheter til å vinne frem når de står samlet sammen med andre familier som også vil nå det samme målet for seg og sine. Vi må aldri glemme at det viktigste for alle som er blitt pensjonister er å vite at barn og barnebarn har det bra. De aller fleste av oss strekker seg langt for å hjelpe våre etterkommere.

Mange har valgt å bli med i Generasjonspartiet fordi dette er det eneste partiet som har 100 % fokus på kraften det er i det å samle hele familien i ett parti som vil ta vare på hverandre uansett alder. Men vi må ha flere støttespillere for å bli store  nok til å påvirke hverdagen vår. Vi ikke kan stå på stand grunnet regelverket rundt pandemien. Vi må derfor benytte oss av sosiale medier. Vi håper du er en av dem som vil bli med oss videre. Unge mennesker vil at foreldre og besteforeldre skal ha det bra. Eldre mennesker vil av hele sitt hjerte at barn og barnebarn skal ha det bra.

Da er spørsmålet – hvorfor i alle dager kjemper vi i mot hverandre politisk? Vi vil jo egentlig det samme, ikke sant? Vi har alle muligheter til å lykkes med å oppnå felles goder dersom vi samarbeider om saker som angår oss alle både lokalt og på landsbasis. I en familie ligger det uante muligheter dersom man står samlet om rett til trygd, medisiner, bolig, utdannelse med mer. Tenk å delta i et samfunn der din og din families helse og velferd kan påvirkes slik vi alle ønsker.

Norges økonomi krymper ikke på grunn av pensjonistene men fordi landet vårt selges på billigsalg og store verdier sløses vekk uten folkets viten eller samtykke. Vi ønsker dere velkommen inn i kampen mot urettferdigheten sammen med oss i Generasjonspartiet. Vil dere at vi skal få jobbe videre med våre saker hadde vi satt pris på at dere gikk inn på https://generasjonspartiet.no og gir oss en digital signatur på dette. (alternativt: https://www.valg.no/listeforslag/listeoversikt/) (du stemmer ikke på oss men bekrefter at du gir oss tillit til å fortsette vårt politiske arbeid)

Vi er svært takknemlig dersom du vil dele våre tanker med din familie og dine venner.

Hilsen oss i Generasjonspartiet.