Ny rapport: Rusavhengige opplever stigma og diskriminering i møte med det offentlige

Ny rapport: Rusavhengige opplever stigma og diskriminering i møte med det offentlige

Undersøkelsen viser at flere av informantene opplever seg diskriminert og stigmatisert av helsevesenet, politiet og andre offentlige tjenester. Informantene forteller om støtende kommentarer, dårlig behandling og avvisning fordi de er rusavhengige.