Avskaff bompenge-systemet!

Publisert 24.11.2021
Foto: Sfm.no

I et av de rikeste land i verden – Norge – gjør myndighetene ALT de kan for å suge mest mulig fra vår private, beskattede økonomi over i statskassen. Landets enorme oljefond er et ettertrykkelig bevis på at «husleien» – bompenge-systemet – for å få lov til å bruke vårt veinett, er fullstendig unødvendig, umoralsk, direkte flåeri og «legalisert» ran! Ingen andre land med tilsvarende økonomi – etter folketall – ville finne på å plage sine borgere med noe så utspekulert flåeri!

Den sittende regjering – uten å tenke nytt – følger bare opp dette statsautoriserte tyveriet som tidligere regjeringer velsignet. Galskapen startet i Bergen i år 2000, da Fløyfjellstunnelen var nedbetalt, og de bemannede bomstasjonene skulle fjernes. Kommunens økonomiske rådgivere overtalte bystyret til å la innkrevingen fortsette, da dette var meget god butikk for kommunen. Det gikk etter hvert som en farsott over landet – alle skulle kreve inn bompenger.

Når man ser på bilavgifter generelt, hvor også elbiler snart må stå likt med andre biltyper – ikke minst av likhetsprinsipp og solidaritet, – så hover staten inn på mva., trafikkforsikrings-avgift (= årsavgift), drivstoff-avgift, og el-avgift. Disse samlede avgifter bør så avgjort klare seg fra bilbruken – selv uten bompenger! Bompengene overalt i landet er en forbannelse staten har kastet på vanlige folk, som ellers har mer enn nok å betale på! Det MÅ kunne bygges både nye veier, broer og tunneler med Oljefondets avkastning, – UTEN å la oss bilister blø utover de andre avgiftene. Hvilke av våre folkevalgte politikere har mot nok til å foreslå total nedleggelse av landets bomsystemer fra 1.januar 2022 – og det fra Stortingets talerstol? Det finnes fattigere land – uten olje og gass – som får til flotte veier og infra-struktur – uten å legge byrdene på vanlige borgere! Norge har økonomi som tåler det, uten å få rynker på saldoen.

Avslutningsvis må nevnes: Hvorfor lar regjeringen overdreven eksport av norsk el-kraft til Europa tømme våre naturgitte magasiner, slik at vi må importere drittkraft fra kullkraftverk tilbake? Det er god klima-politikk, det! Og da heter det ikke lenger Alt for Norge, men Alt for penger! Skam dykk, de folkevalde!

Terje Haugom, Demokratene.