Avvikling nå er best

Publisert 3.5.2019
Arkivfoto: Sfm.no

Norges folkevalgte på Løvebakken må nå våkne, og innse hvilken situasjon som tårner seg opp over hele landet, og som de gjennom flere år har selv har klart å skape: Bompenge-tyranniet. Et populært tiltak blant politikere som er forledet av «de grønne» til å tro at bompenger vil gi klimaet bedre forutsetninger, bilbruken vil avta, og folk vil velge å reise kollektivt! Mot eksperters forskning!

Dette sludderet har ført med seg en oppblomstring av bomstasjoner og bomringer, og stadig høyere takster, fikse idéer som «rushtids-avgift», dato-kjøring, forbudssoner for dieselbiler m.m., som har medført et økonomisk uføre for stadig flere mennesker – særlig barnefamilier og bedrifter. Og bompengene blir jo ikke brukt til vei og vedlikehold, men til andre mer eller mindre tåpelige ting, som en av folket totalt uønsket bybane i Bergen – som presses fram av «folkets tjenere» i Rådhuset. De lever i sin egen boble – uten forstand!

Det er helt på sin plass å minne allmuen om at i hine hårde dage – dvs. i 60- og 70-årene – var det Staten som bygde veier, broer og tunneler – uten oljepenger. Bil-eierne betalte – foruten vanlig bilforsikring – kun årsavgift og for drivstoffet fra pumpene. Og folk var tilfredse med den ordningen! HVORFOR ikke nå da?

Men nå – i Norges olje-alder – er ekstra-beskatning i form av et bompenge-helvete blitt en svøpe som pisker alt og alle, – og det svir! Ekstra ille er det, når regjeringen sender milliarder ut av landet, til all verdens «velmente» tiltak, som å underholde kulturlivet i Polen, rentefritt lån til Tysklands behov for å bygge nye motorveier, kjøp av handlegater i London, og en bistand til verdens vanstyrte nasjoner uten sidestykke, – mens vi nordmenn må blø, og se hvor raust vårt eget arvesølv blir forvaltet på en respektløs måte – ut fra Norge!

Det er bare EN løsning på dette: At nyvalgte politikere fra kommende høsts valg går aktivt inn for en snarlig og total avvikling av bompenge-galskapen, og tilbakeføring til det enkle system vi hadde i 60- og 70-årene! Trafikk-forsikrings-avgift (årsavgift) og drivstoff (evt. ladestrøm) til dagens priser eller lavere! Ikke noen ekstra-skatt i form av «vei-prising» eller annen tåpelig overvåking, takk! Husk: Melkekyr går på 4 bein, – ikke på 4 hjul!

Finansministeren må styre oljefondets avkastnings-milliarder inn mot EGNE rekker, – IKKE til «sjenerøse» tiltak i utlandet, – og overføre de nødvendige midler kommunenes behov krever – UTEN at bilens rolle som statlig melkeku nr.1 blir gjenopplivet! For det krever folket en omgående slutt på – NEMLIG!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.