Avviklingen av Norge som selvstendig stat i gang!

Publisert 23.2.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Norge har den farligste regjeringen landet har hatt noen gang. Hvis noen tilfeldigvis ikke har oppdaget galskapen, må de ha forsovet seg! Norge håver fortsatt inn olje- og gass-penger i megaklassen, og vil også gjøre det i mange år framover. Ja eksperter sier i 50 år til – kanskje enda mer. De tidligere rødgrønne regjeringene har også gjort sitt for å avvikle Norges selvstendighet, men det har tatt fullstendig av under regjeringen Solberg. Når man ser hvilke pengesummer Norge strør ut i såkalt bistand hvert år, forteller det omverdenen hvor rikt landet egentlig er. Det er jo også politikernes hensikt å være stor i andres nasjoners øyne. Forsømmelsene og svindelen overfor landets egne borgere, ties det selvsagt om! Jeg sikter til det store og lovstridige pensjonist-tyveriet som ble anbefalt av noen treskaller i OECD, og som norske regjeringer fulgte opp uten å mukke. Pensjonistenes mukk ble aldri hørt.

Som Schengen-medlem står Norge helt åpent for fri ferdsel av kriminelle o.a. til å krysse grensene både med og uten tyvegods – igjen og igjen. Dette ulykksalige samarbeidet ble som kjent satt i gang av regjeringen Brundtland. Hun og hennes medsammensvorne må enten ha meldt Norge inn i denne «friheten» i søvne, eller med den hensikt å gjøre landet mer uttrykt.  Det har hun i hvert fall klart til gangs! Og senere regjeringer har hittil ikke vist den minste vilje eller forståelse for å få Norge ut igjen fra dette vanvittige samarbeidet. Regjeringen Solberg har tydeligvis som mål å avvikle nasjonalstaten Norge – trinn for trinn.  Dem som vil se det, vil oppdage at Norge snik-innmeldes gjennom bakdøren inn i EU! Det begynner med den fasen vi fortsatt befinner oss i – at vårt selvstyre overlates til Brussel.  Dette bryter allerede klart med Grunnloven – men den loven ser det ikke ut til regjeringen lenger bryr seg om.  Ikke den loven heller! Den norske regjering legger seg flat for de såkalte EØS-direktivene – selv om mange av dem strider imot både fornuft og våre nasjonale regler.

Nå trues den norske vannkraften til å bli overstyrt fra utlandet. NSB trues med konkurranse – noe som er en planlagt avvikling av NSB til fordel for utenlandske private selskaper. For tiden mangler NSB folk nok til å avvikle togtrafikken normalt – grunnet oppsigelser av altfor mange ansatte. Personalmangel skal kanskje være et argument for å få inn andre selskaper?  Posten er for lengst så utvannet at den knapt fungerer lenger, og ytterligere innstramminger er vedtatt. Både jernbanedrift, kraftforsyning og postservice er en klinkende klar offentlig oppgave. Da kan det ikke snakkes om innsparing. Staten har god råd til å drive det hele – faktisk bedre råd enn noensinne.  Men Høyre-regjeringen skal spare penger – samtidig som bistandspengene økes – bl.a. til kultur i Øst-Europa og andre vanvittige saker og ting – som f.eks. svære beløp til terrorist-systemet i fata morgana-staten «Palestina»!

Alle Høyre’s såkalte reformer (de vet ikke betydningen av dette ordet!) – er sparetiltak: Nedlegging/innskrenkning innen sykehussektoren, reduksjonen av politiets og forsvarets effektivitet, kommune/fylkes-sammenslåing, skole-»reformen», etc. etc. er alle tiltak som det klare flertallet, ekspertisen og fagfolkene har sagt klart fra om at de er imot. Men det hører ikke regjeringen Solberg på – de tror de vet alt så mye bedre. Saken er at de ikke helt klart ikke forstår det meste av det de driver med. Hvilken bakgrunn har dagens regjeringsmedlemmer? Skoler og ingen praktisk arbeidserfaring. Det er stort sett blåruss på jakt etter posisjoner og høye lønninger!

Nå må alle gode krefter – på alle lovlige måter – prøve å stoppe regjeringens avvikling av Norge som selvstendig stat – og stoppe at alt vårt viktigste arvesølv flagges ut til overstyring fra andre land. Det er jo regjeringens mål – slikt kan man med rette kalle landsforræderi. Det er farlig å la blinde psykopater styre. Da havner vi før eller siden i grøften! Våkne opp, velgere! Avviklingen av Norge som selvstendig stat er i full gang og stoppes!