Barn og unges stille-sitting

Publisert 23.2.2024
Foto: Colourbox

Det er ikke så mange år siden man sa at skole-bassengene skulle fylles med vann for aktivitetens skyld. Hva skjedde, ble det vann i skolebassengene? Nei. Det samme gjelder vel også andre aktiviteter som er helsefremmende. Dette ble sett på som kommunalt ansvar og så står man på stedet hvil, eller?

Staten vil heve «rørelsestanken» for å få fysisk trening for skolebarn/unge men hvor står vi? Nonsens. Når de unge kommer i russetiden så er det like galt, med unntak av de som satser innen idrett. Når de blir 18 og skal inn på sesjon, så slipper svært mange unna militær og fysisk aktivitet for å bli en forsvarsperson som kunne tjene sin verneplikt. I stedet for blir utdanning mer aktuell og interessant, og forsvar for eget lang kommer nok litt i «bakleksa». Hvorfor? Jo det skyldes en ting og det har å gjøre med Sovjets fall og da trodde man at nå ble dette noe roligere. Men så feil kan man ta. Noe var i gjære. Man ble nesten tatt på senga, eller fikk brødskiva i halsen.

NÅ ser man resultatet. De unge må ha med seg mobilen og ansiktet klistret dit. Hva om mobilnettet faller ut og i staver og vansker med reparasjonen? Går man da i spinn? Det man er vant med som ikke virker, gjør også noe med de unge. Omstilling er vanskelig å få til da vil jeg tro. Men der er der også noen voksne som får føle på avhengigheten som da slipper taket og frustrasjonen får litt utløp på mange måter. Det er ikke bare mobiltelefonen som får seg en kakk, det gjør også nettet og bankvirksomheter når alt faller sammen. Da ville jeg gjerne ha vert en flue i grøten å sett hva som da skjer. Da ser man hva en fraværende trening blant ellers friske folk tok seg hen.

Ellinor Nerbø.