Del 1: Hvem er vi og hva er læring?
Om serien og hva vi ønsker å belyse: Offentlig omsorg. Samfunn og ansvar. Oppgjør og utbetaling. Bakgrunn, motiv og historikk. Læringspunkter og paradokser. Kilder, roller og habilitet.
Link: https://sfm.no/hvem-er-vi-og-hva-er-laering/
Publisert 14.2.2024.


Del 2: Saker og personer
Systemer og aktører: Granskningsutvalget. Barnehjemsbarna. Historiske fakta. Personlige saksfremstillinger. Kritikk mot offentlig omsorg. Media og tidskoloritten. Granskning som samfunnsansvar. Erstatning og oppreisning. Rett og plikt.
Link:https://sfm.no/saker-og-personer/
Publisert 20.2.2024.


Del 3: Hva er foreldelse og når trer den inn?
Hvor er jussen og når skjærer det seg? Hvem er loven til for? Bevissvekkelse og konsekvenser. Prosess og materie. Aktsomhetskrav og undersøkelsesplikt. Skade i lovens forstand; skade i medisinsk forstand. Logikk og rasjonaler. «Når fristen begynner å løpe».
Link: https://www.sfm.no/foreldelse/
Publisert 26.2.2024.


Del 4: Granskningen
Ureglementære forhold. Formål og mandat. Rapport og struktur. Kilder og arkiver. Støtteforeningen. Foreldelse som ikke-tema? Godkjent eller ikke godkjent? Mobbing privat og mobbing fra det offentlige. Lærdommen. En knusende dom?
Link: https://www.sfm.no/granskningen/
Publisert 5.3.2024.


Del 5: Tilsynet som sviktet
Velferdsstaten tar form (og med det byråkratiet). Tilsynsnivåer (Stat, fylke og kommune). Lover og forskrifter (bvl 1953 og tilsynsforskriften). Rapportering og notoritet. Barnevernsekretærens vitnesbyrd. Kildekritikk. «Det som hadde skjedd». Arbeidsforhold og kapasitetsproblemer.
Link: https://www.sfm.no/tilsynet-som-sviktet/
Publisert 13.3.2024.


Del 6. Prokuratorknepet
Erstatningsutmåling til besvær. Forvaltningslov, klageadgang og unntak. Parallelle prosesser. Faktaunndragelse og juristeri. Monica Mæland (H) i ny rolle: «smart, men ikke helt etisk». Høringer til forskrift. Triks eller knep eller juristeri? Prokurator eller juksemaker eller rett og slett advokat.
Link: https://www.sfm.no/prokuratorknepet/
Publisert 20.3.2024


Del 7. Advokaten som ikke likte å tape
Første runde 2002-2006. Hva er prosessrisiko. Firma Drevland & co. Hvor sitter advokatetikken? Skader og virkninger. Tvistegjenstandene som forvitret. Foreldelse først og sist. Mellomliggende forhold. Politiske signaler. Rettskildemessig betydning. Mot- og argumentasjon.
Link: https://www.sfm.no/advokaten-likte-ikke-aa-tape/
Publisert 9.4.2024


Del 8. Er jussen seg selv lik?
Andre runde 2012-15. Skjæringstidspunkt og retraumatisering. «En tung sak». Om å vekke til live igjen: Regjeringsadvokatens syn på takt og tone. Foreldelsesfristen løper. Kunne og burde bragt til sin kunnskap. Senskader og inngangsinvaliditet. Hva er gjeldende rett? Statens private autonomi. Link: https://www.sfm.no/er-jussen-seg-selv-lik/
Publisert 16.4.2024


Del 9. Tidsvitne og primækilde
Serieforfatter Ole Texmo intervjuer sfm.no sin redaktør og tidligere barnehjemsbarn Jan Hansen.
Link: https://www.sfm.no/tidsvitne/
Publisert 24.4.2024


Del 10. Tid for læring
Noen personlige betraktninger: Lærer vi av erfaring? Tidsperspektivene nå og da. Blir vi ferdige med foreldelse som tema? Tilsynet som sviktet. Omsorgsparadokset. Kritikk mot barnevern frabes. Barnejurist Geir Kjell Andersland på gjensyn. Kunnskap, ideologi og myter. Korthuset faller.
Link: https://sfm.no/tid-for-laering/
Publisert 29.4.2024


Aktuelle linker til relevante offentlige granskningsrapporter om barne- og skolehjem fra flere byer (fylker) i Norge.
Utdrag fra disse rapportene er tillatt med referanse til utgiveren. Her vil genuine «faktsjekkere» finne mange svar.
Her er link til en mappe med essensielt bevismateriale. https://www.samfunnsmagasinet.no/SFM FILES


BERGEN AVGITT 23.6.2003
www.sfm.no/gamle-siden/Barnevern/Granskingsutvalget-Bergen.pdf
I denne forbindelse fikk skole- og barnehjemsofrene god hjelp fra følgende:
Anne Grethe Strøm Ericksen Arbeiderpartiet
Thorstein Dahle (Nå Rødt)
Svein Alsaker Fylkesmann i Hordaland (KrF)
Sondre Baatstrand MDG

OSLO AVGITT 1.12.2005
www.sfm.no/gamle-siden/Barnevern/Granskningsutvalget-Oslo.pdf

STAVANGER AVGITT 30.6.2006
https://kudos.dfo.no/documents/6171/files/6042.pdf

TRONDHEIM AVGITT 8.5.2007
www.sfm.no/gamle-siden/Barnevern/Gransking-Trondheim.pdf
I denne forbindelse fikk skole- og barnehjemsofrene god hjelp fra følgende:
Svein Otto Nilsen (Nå Pensjonistpartiet)

KRISTIANSAND 16.11.2007
www.sfm.no/gamle-siden/Barnevern/Granskingsrapport barnehjem Kristiansand 16.11.2007.pdf
I denne forbindelse fikk skole- og barnehjemsofrene god hjelp fra følgende:
Vidar Kleppe (Nå Kleppelista Kristiansand)