Del 1: Hvem er vi og hva er læring?
Om serien og hva vi ønsker å belyse: Offentlig omsorg. Samfunn og ansvar. Oppgjør og utbetaling. Bakgrunn, motiv og historikk. Læringspunkter og paradokser. Kilder, roller og habilitet. Link: https://sfm.no/hvem-er-vi-og-hva-er-laering/
Publisert 14.2.2024.

Del 2: Saker og personer
Systemer og aktører: Granskningsutvalget. Barnehjemsbarna. Historiske fakta. Personlige saksfremstillinger. Kritikk mot offentlig omsorg. Media og tidskoloritten. Granskning som samfunnsansvar. Erstatning og oppreisning. Rett og plikt. https://sfm.no/saker-og-personer/
Publisert 20.2.2024.

Del 3: Hva er foreldelse og når trer den inn?
Hvor er jussen og når skjærer det seg? Hvem er loven til for? Bevissvekkelse og konsekvenser. Prosess og materie. Aktsomhetskrav og undersøkelsesplikt. Skade i lovens forstand; skade i medisinsk forstand. Logikk og rasjonaler. «Når fristen begynner å løpe» https://www.sfm.no/foreldelse/
Publisert 26.2.2024.