Et barnevern med blod på hendene!

Molde. Publisert 10.4.2017

Av Ellinor Nerbø
Illus.foto: Colourbox

Når man vet at flere hundre mennesker store som små som har hatt befatning med norsk barnevern har avgått ved døden som følge av barnevernets herjinger så blir man bare enda mer sinna og regelrett forbannet. Mennesker som har dødd som følge av norsk barnevern har bedt om å få en svart kiste og fått det før selvmordet og begravelsen, så sier det seg selv at her har man sett bare svart før man tok sitt eget liv. Man kan bli meget opp-bragt over at politikere ikke har gangsyn nok til å forstå at man ser at dette er planlagte handlinger fra en offentlig etat som fremsetter slike handlinger, Derved har de etter min mening blod på hendene. Altså fremprovoserte selvmord, som etter straffeloven er straffbare handlinger og krever fengselsstraffer og innlåsing bak lås og slå!!

Når en fosterfar må i fengsel for overgrep så er denne frekk nok til å anke saken, søk Sunnmørsposten. Først så tjener denne på å ha en fosterdatter for deretter å misbruke denne og dette resulterer i en rettssak der det vanker seks års fengsel for så å anke dette etter flere år med overgrep. Slike mennesker burde miste alt de eier og har som en del av dommen etter min mening i tillegg til erstatningen man kan få å betale. Da ser jeg ikke annen råd enn å ta mere i hva angår å be folket om en enda mer utstrakt bruk av angrepiller for å begrense uttaket til norsk barnevern for å se om de tør å gå på regjeringsmedlemmer? Jeg har tidligere etterlyst skammekroken på stortinget men de trenger vel en også i regjeringsbygningen?

Innvandrere mer utsatt?

I en norsk avis leste jeg den13.mars en artikkel hvor en innvandrerkvinne som mente at ikke-norske familier føler seg mer utsatt for barnevernet enn etnisk norske familier. Det hersker da etter min oppfatning en tvil om at de føler en større grunn for å være mer skeptisk til norsk barnevern enn etniske nordmenn. Har de da fått med seg alle de demonstrasjoner som har forekommet i utlandet mot norsk barnevern som utgjør denne redselen? Kan dette være årsaken til at de tror at etnisk norske er mindre utsatt for norsk barnevern enn det de er selv? Jeg leser dette dit hen at selv om redslene kan være reelle så er ikke etnisk norske noe mindre redd, eller??

Det er jo kjent at barnevernet tror at de er «gudebetonte hellige kuer» som tror at de kan redde menneskeheten. Da er det også en ting jeg vil peke på som de som er og «vil bli» ofre for disse uhyrlige disipler hva gjelder å bli testet eller forsøk på tvang for slike tester, nekt, for da får de ikke bruke slike tester for sakens skyld. For nå har man sett hva slike tester kan resultere i som får store konsekvenser for hele levetiden etterpå og som kan ramme i flere generasjoner. Skal tro hva som ville skjedd om de selv tok samme testen og hvem skulle da være den som hadde svaret gjennom fasiten, og gav dem svar på at de ikke bestod testen?? Hvem skulle da ta omsorg for deres barn?? Naboen?? Eller skulle de barna inn i en fornedringsinstitusjon? Boomerangeffekten?