Barnevernet hevnet seg etter avsløringene i 2002!

Publisert 5.4.2017

Foto: Flyfoto fra Widerøe/UIB Billedsamlingen
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)

Hvorfor ble Norgeshistoriens verste skandale om det norske barnevernet, norske barnehjem, skolehjem og fosterhjem, for alvor avslørt høsten 2001? Svaret burde vel egentlig gi seg selv. For at det ikke skal herske den minste form for tvil hos noen, så ble dette gjort for å forhindre liknende gjentakelser i framtiden. Flere medier var med på avsløringen, bl.a. Samfunnsmagasinet, Bergens Tidende, NRK og TV2.

Tålte ikke sannheten

Har alle avsløringene vært til nytte eller har de vært helt forgjeves? Svaret må dessverre bli forgjeves – foreløpig. I ettertid ser vi nemlig klart og tydelig at det norske barnevernet, åpenbart ikke kan ha tålt at sannheten om etatens årelange lovbrudd, ofte på grensen til grov kriminalitet, skulle bli kjent hos både politikere og menigmann. Man ser dette i ly av den særdeles kraftige økningen i antallet tvangsplasseringer som er blitt foretatt etter at avsløringene fant sted.

Det har i ettertid framkommet sterke påstander om at barn i langt over 100 000 familier i Norge blir mishandlet – daglig. Derfor må barnevernet gripe inn. Det er gjentatte ganger blitt rettslig bevist at barnevernets inngripen har vært helt grunnløs. Likevel fortsetter etaten i samme spor med politisk og byråkratisk velsignelse. På samme tid holder de samme og etaten fullstendig munn om alle barn og unge som har dødd under barnevernets såkalte varetekt.

Absurde påstander

Påstandene som barnevernet har dristet seg til å framsette er fullstendig absurd. Det heter så fint på fagspråket ”store mørketall”. Fakta tilsier at barnevernet har hevnet seg grunnet avsløringene, og det har de gjort med god hjelp fra systemets støttespillere – også i media. Da utenlandske medier begynte å sette søkelys på norsk barnevern, og mye takket være robuste ildsjeler som ikke lar seg så lett plukke på nesen, så satte norske myndigheter i gang med et gedigent forsvar.

Verken våre folkevalgte eller representanter for det ansvarlige departementet, klarte å overbevise de utenlandske mediene, ei heller utenlandske toppolitikere, der bl.a. den tsjekkiske presidenten også sammenliknet norsk barnevern med naziprogram. (VG Nett 9.2.2015).

Noe er alvorlig galt

Er ansatte i barnevernet egentlig klar over at de håndterer levende vesener, barn og unge som heller ikke har utviklet realitetsforståelse. Tvangsplassering av barn og unge setter sine dype spor. Disse lar seg aldri slette, og det har man en rekke beviser for på bakgrunn av studier som er gjort – også i Norge. Når flere hundre barn og unge har dødd under barnevernets varetekt, så sier det seg selv at noe er alvorlig galt. Fortsatt dør barn og unge under barnevernet, foreldre og besteforeldre tar sine liv, mens våre ansvarlige myndigheter og folkevalgte fortsatt sitter og toer sine hender. De slår seg stadig på brystet for å vise hvor gode de er. Men de aller fleste i Norge vet nå at sannheten er en helt annen.