Barnevernet leker politi og lensmann m.m!

I utdannelsen til barnevernpedagoger inngår ikke fagopplæring som politiet, leger, jurister, advokater, psykologer eller psykiatere derimot må gjennomgå. Til nevnte stillinger hører det også med godkjent autorisasjon, i politiets tilfelle, full politimyndighet.

Oslo. Publisert 18.4.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Foto: JH Media/Olav Martinussen

Mange mennesker i Norge som på en eller annen måte har vært eller fortsatt er i kontakt med barnevernet, kan fortelle svært mange rystende historier om hva de allerede har fått eller fortsatt får gjennomgå av ren umenneskelig behandling.

Leker politijurist, politi og lensmann

I en rekke tilfeller har ansatte i barnevernet banet seg adgang til private hjem, noe de overhodet ikke har lov til å gjøre. Det er det bare politiet som kan foreta seg i forbindelse med en husransakelse, men da skal det foreligge en ransakelsesordre enten fra domstolen eller fra vakthavende politijurist i det område hvor ransakelsen finner sted.

Barnevernet i for eksempel Hallingdal, har nylig tatt seg til rette og dratt med seg mindreårige barn til ”avhør” – uten foresattes samtykke, eller at barnet har hatt med seg en representant som ivaretok dettes interesse og rettssikkerhet. Det er nesten ubegripelig at ikke påtalemymdighetene og rettsapparatet slår knallhardt ned på denne type aktivitet.

Sfm.no fikk nylig kjennskap til at barnevernet i en kommune i Hallingdal, nå må påregne å bli politianmeldt for bl.a. selvtekt og overtredelse av straffeloven, ved å utføre handlinger som kun autorisert politi kan foreta seg. Det meddeler en kilde til sfm.no i dag, viss aller nærmeste familie er havnet opp i en brennhet barnevernssak, og hvor flere lovbrudd fra etatens side er avdekket. Igjen påpeker sfm.no at barnevernet hevner seg på barn og familier som kontakter pressen for å fortelle sin historie. Da vanker det både trusler og konkrete represalier.

Stillingsmessig ingen ekstern fagkunnskap

Sfm.no har som flere andre, gjennom mange år, påpekt en rekke alvorlige lovbrudd innen barnevernet. Og lovbruddene fortsetter uten at våre øverste folkevalgte reagerer. Noe sfm.no også undrer på, er hva øvrige myndigheter har å si til at barnevernere ofte utfører handlinger i egen tjeneste, men som de derimot ikke er autoriserte til, ei heller i besittelse av offentlig lovfestet godkjenning til å utføre.

En barnevernpedagogs utdannelse tar 3 år. De barnevernspedagoger som består eksamen, får siden en bachelorgrad i faget barnevern. Utdanningen kvalifiserer bare til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet får de lære å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov. Dersom en barnevernpedagog ønsker ytterligere fordypning, kan eksempelvis en master i sosialt arbeid/psykisk helsearbeid være et alternativ.

Kilde: http://utdanning.no/studiebeskrivelse/barnevern

Utøver handlinger uten autorisasjon

I utdannelsen til barnevernpedagoger inngår det altså ikke opplæring på områder som berører politi, leger, jurister, advokater, psykologer og psykiatere. Til nevnte stillinger hører det også med godkjent autorisasjon, og i politiets tilfelle, selvsagt full politimyndighet.

Mange barnevernere har bevislig utført husransakelser og rene åstedsgranskinger, utstyrt med både fotoapparater, båndopptakere og videokamera, i mange tilfeller uten at politi (med full politimyndighet) har vært til stede. Ei heller har det forelagt en godkjent ransakelsesordre eller blitt gitt godkjenning fra berørte parter. Lovens bokstav er soleklar. Det kan ikke foretas noen form for ransaking uten tillatelse.
(Jfr. Straffeprosesslovens § 197 m. fl.)

Opptrer helt ulovlig på flere områder

I ganske mange saker har også barnevernere opptrådt som jurister, advokater, leger, psykologer og psykiatere, dersom man skal dømme ut fra innholdet i de mange rapportene sfm.no har fått lese, og som diverese barneverne har klart å snekre sammen. Rapportskriverne (barnevernerne) har ikke innehatt formell utdannelse og ei heller innehatt godkjent offentlig autorisasjon på nevnte fagområder.

Her er 5 yrkesområder som barnevernere ofte beveger seg inn på i strid med lovverket, og uten å ha verken kunnskap, formell utdannelse, bevilgning, lisens, autorisasjon eller full politimyndighet.

Politi: 3 års grunnutdannelse
Kilde: http://www.phs.no/Studietilbud/Bachelor/

Jurist/advokat: 5-6 års utdannelse
Kilde: http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/advokat

Allmenlege 5 års grunnutdannelse
Kilde: http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/allmennmedisiner

Psykolog: 5 års utdannelse
Kilde: http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/psykolog

Psykiater: 5 års grunnutdanning
Kilde: http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/psykiater