Barnevernets forskjellsbehandling

Kristiansund 2.8.2016

Av Hilde Ottesen
Illus.foto: Colourbox

Det er kommet frem veldig mange lovbrudd fra barnevernets side den siste tiden. Fra fylkesmannens side og fra fylkesnemndas side, men må noen av de stå til ansvar for det de har gjort? For mangelen på å følge lovene og menneskerettighetene?

Etter å ha snakket med ganske mange foreldre når det gjelder barnevernet har jeg fått vite at barnevernet i mange tilfelle hark revd at den ene av foreldrene skal flytte ut til “barnets beste” ellers ville de sørge for ett akuttvedtak. De går etter aleneforeldre og svakere stilte mennesker i samfunnet uten god utdannelse og lønn.
Kunnskap ikke viktig

Om foreldrene er allerede skilt eller flyttet fra hverandre sørger de for (gjerne ved å vitne falskt) at den som er dårligst egnet får barnet. Barnevernet påstår at de er til for barnets beste, men gjør sitt aller verste for barna Hvordan kan noe av dette rettferdiggjøres?

Barnevernet sørger for at en sterk forelder ikke får ha omsorgen for sitt barn, men sørger for at den forelderen DE kan kontrollere og styre får omsorgen, uten tanke på hva som er i barnets beste interesse.
Det er ikke få ganger jeg har lest om foreldre som har begått overgrep mot både barn og den andre forelderen får omsorgen for nettopp de barna de har begått overgrep mot.

Det siste var ett barn barnevernet hadde fjernet fra en far som fikk samvær med barnet sitt og forgrep seg på barnet under samværet. Hvordan kan ett barnevern forsvare noe slikt?

Viser ikke det inkompetansen og maktsyken i barnevernsetaten? Makt er visst alt for disse menneskene som arbeider innen barnevernet, kunnskap er mindre viktig.
Nå sier jeg ikke at det ikke finnes noen få som som virkelig prøver å gjøre det som er til barnas beste, for det er det… Problemet er at det er kun ett menneske som kommer på hjemmebesøk, og da ofte en nyutdannet nybegynneruten egne barn som ofte er overivrig i å imponere sjefene sine og de andre medansatte. Man skal med andre ord ta ordet til en nyutdannet barnerumpe som knapt nok vet opp og ned på seg selv, ofte under 25 år hvor hjernen til vedkommende ikke er fullt utviklet enda når det gjelder “barnas beste”. Hvor i alle dager er dette rimelig og fornuftig?
Til barnets beste?

Nei, det finnes ikke noe som er til barnas beste i det. Når de mener at en sosionomutdannelse innen eldreomsorg er bra nok når det gjelder barnevern, når de ansetter tidligere narkomane, når de har nestledere og ledere som selv har mistet barna sine til barnevernet er dette langt fra godt nok for barna våre. Og det er noe norske politikere bør få opp øynene for. Det er ikke alle som er skikket til å være foreldre, det er sant, men man er ikke en dårlig forelder om en sier fra til barnet når barnet har gjort noe galt eller om man skjærer for tykke brødskiver en dag eller fem.

Man er heller ikke en dårlig forelder om en gir barna nugatti på brødskiven den ene dagen i matpakken på skolen eller barnehagen og makrell i tomat den andre. Skolene og barnehagene og barnevernet må jenke seg noen hakk før de påstår at noe er omsorgsvikt.

De kommer hele tiden med at de ansatte ved barnevernet er kun mennesker og derfor kan de gjøre feil til tider, vel foreldre er også bare mennesker, og for en liten feil bør ikke straffen være å miste barna sine. Dessuten, om barnevernet gjør feil kan feilene bli fatale… Det begynner å bli ganske mange som begår selvmord på grunn av barnevernet,  det gjelder både blant barna selv og foreldrene deres.

Faktisk også mange i øvrige familie begår selvmord på grunn av barnevernet. Så om rett hadde vært rett så skulle mange av de ansatte ved barnevernet vært arrestert for medvirkning til selvdrap.. Hvilket i Norge er ulovlig. Den delen gjelder også folk som er ansatte på institusjoner. Mange av dem skulle vært arrestert for å forårsake rusmisbruk av brukeren på institusjonene, hvilket til slutt ender i mange tilfelle til dødsfall som igjen barnevernet er ansvarlige for. Men må de ta ansvar? Nei, selvsagt ikke… De kunne ikke vite… Eller de gjorde det som var best for barnet eller noe lignende er regla da.
Lovbrudd på lovbrudd

Det er kommet frem veldig mange lovbrudd fra barnevernets side den siste tiden. Fra fylkesmannens side og fra fylkesnemndas side, men må noen av de stå til ansvar for det de har gjort? For mangelen på å følge lovene og menneskerettighetene? Nei, for disse er offentlig ansatte og det er jo ikke som om de skjærer for tykke skiver til barna for det er virkelig alvorlig i motsetning til å plassere ett barn der barnet ikke vil være eller å ha oversett alt barnet selv har sagt. Til tross for at de faktisk er pliktige ved lov å la barnet bli hørt. Nei, en tykk brødskive eller ett hull på en sokk er mye mer alvorlig enn det.

Ikke engang når barn rømmer fra en institusjon melder de alltid fra om det. De gidder ikke løfte på den tunge baken sin for å dra ut å lete sammen med politiet, hvilket jeg faktisk har en følelse mange politifolk er takknemlige for. Rett og slett fordi de egentlig ikke vil ha disse oppdragene som har med barnevern å gjøre. De vet at sannsynligheten for at flere av disse barna blir senere i livet anholdt eller arrestert på grunn av kriminelle handlinger senere i livet og vet hvor tragisk disse barna egentlig har det under barnevernet. Men selvsagt er det unntak der også.

Noen politifolk er så nidkjære i jobben at de ikke bryr seg om hva som skjer med barna når de blir sendt til en institusjon eller ett fosterhjem, de hopper rett og slett fordi barnevernet sier hopp. Etter min mening hadde det vært bedre å gitt dem en hoppestrikk, hoppetau eller ett kritt slik at de kunne laget seg en paradis så de fikk hoppet fra seg uten å ødelegge menneskeliv, men åpenbart er ikke barnevernet, politiet eller politikerne enige med meg i det. Nå har også Horne gått ut å gjort stikk motsatt av hva den folkekjære politikeren Alvheim anbefalte.

BLD minister gir blanke f***

Horne gir med andre ord blaffen i hvordan barna har det. Til tross for at hun sa noe annet før hun ble valgt inn på tinget. Hvilket også var en av grunnene til at mange stemte på henne i det hele tatt. Hvordan forsvarer hun det? Som jeg tidligere i dette notatet så er barnevern, fylkesmann og fylkesnemnd skyldige i mange lovbrudd landet over. Og hvem setter de til å etterforske disse lovbruddene, jo akkurat de etatene som er skyldige i lovbruddene. Ett barnevernskontor får etterforske seg selv. Det er som å la gjeita passe havresekken. Partisk og de finner selvsagt ingen feil fra deres side. Slikt er typisk.

Men da får de forklare meg som om det var til en treåring, hvordan kan etterforskningen da være troverdig?
Men det er vel ikke rettferdighet, lovlydighet og troverdighet som teller der i gården, det holder med makten og den frykten de ser i øynene til både barn og foreldre. Da føler de seg mektig. Etter mitt syn blir det bare galt. Lovene i dette landet gjelder alle slik grunnloven er skrevet, og utro tjenestemenn og kvinner skal ha sin straff på lik linje som resten av befolkningen. – eller? Dobbeltmoralen lenge leve. Legg ned barnevernet nå, det fungerer ikke, det beviser alle demonstrasjonene både i inn og utland. Og nei, demonstrantene sprer ikke løgner eller svertekampanjer, de sier sannheten. Og sannhet er det uansett hvor mye barnevernet, politiet og politikerne benekter dette…fakta endres ikke bare fordi de skyldige benekter handlingen.
Våkne opp nå Norge og se fakta slik den er, og ikke slik de vil påstå den er. For om dere tror barnevernet kan dere risikere å våkne en dag til en veldig ubehagelig overraskelse. Nemlig barnevern og politi på døra med ett akuttvedtak som sørger for at barna deres knapt nok får komme seg ut av pysjen før de skyves inn i en bil til ett ukjent sted langt fra familie og venner. Ganske mange av disse barna får heller ikke adekvat skolegang etter at de er blitt flyttet fra hjemmet sitt. Vi får med andre ord en ny generasjon av barn som kan risikere å bli fjernet fordi foreldrene var uheldige nok å ende opp under barnevernet og statens “omsorg” da de var små.

Mye «barnevern» for penga

Barnevern og fjerning av barn går nemlig i arv for de som er våken nok til å oppfatte budskapet. Ikke får barna riktig helsebehandling heller. Barnevernet kan finne på å gi en institusjon beskjed om at barna skal ha Ritalin, uten at noen diagnose fra en lege har forekommet. De kan også finne på å ta bort medisiner fordi de mener barnet ikke har den diagnosen legen til barnet kom med. Eller fordi en av foreldrene prøver å sykeliggjøre barnet ved å gi barnet medisiner som er skrevet ut av lege nettopp til barnet.
Om ett barn er sykt og må på sykehus (Gud forby) så sykeliggjør foreldrene barnet, i alle fall om barnevernet har funnet ut at nettopp dette barnet skal fjernes fra hjemmet sitt.

De setter flere diagnoser enn leger gjør De tar muskelkramper for selvmordstanker og epilepsi for hypokondri fra foreldrenes side. Tidligere om en forelder tok ett barn til lege så var den forelderen en god forelder, en omsorgsfull forelder, nå sykeliggjør de barna sine om de gjør det. Etter mitt syn er det bedre å være føre var enn etter snar når det kommer til barnas helse, så om en tar barnet en gang for mye til lege er det bedre enn om de tar barnet til lege en gang for lite.
Men en ting er i alle fall sikkert. For en barnevernsutdannelse får en jaggu mye for pengene på de to til tre korte årene en går på skole. En blir i tillegg til barnevernsansatt både lege, psykiater, pedagog, politi og lensmann. Mye for pengene. Og de kan ikke noe av det de gjør. De få som vil barna vel blir ofte skviset ut, langtidssykmeldt eller rett og slett slutter i jobben fordi de ser maktmisbruket innen etaten. Og det kommer fra flere barnevernsansatte. Noe å tenke over for dere som støtter en destruktiv etat som barnevernet vitterlig er.