Barnevernets sanseløse anklager mot mange foreldre

Publisert 5.4.2024
Foto: Colourbox

Når man til tider leser i «etablerte medier» (som det heter på fagspråket), så kan man ikke unngå å få med seg innlegg, kronikker, meninger og synsinger om hvilken viktig jobb barnevernet gjør. Om det siste hadde vært tilfelle, og som påpekt og skrevet om gjentatte ganger gjennom mange år i alternative medier, eksempelvis i sfm.no, så hadde landet aldri fått oppleve at mange barn og unge har fått sine liv avsluttet mens de har vært under norsk barneverns «omsorg». Bevisene er klare og udiskutable. Selv flere etablerte medier har siden måttet bite i det sure eple og har måttet innrømme at så er tilfelle.

Barnevernet i Norge fortsetter uansett med sin reprise-frase om «store mørketall», og for at alle skal tro at de fleste foreldre i Norge, overhodet ikke er i stand til å ta vare på sine egne barn. Flere etablerte medier er fortsatt med på å spre etatens synsinger, løgner og annen propaganda, i tillegg til å opptre som rene mikrofonstativ for bl.a. Bufdir og deres eksterne «eksperter» (?), der mange av dem sitter med sugerør ned i statskassen for å holde liv i egne arbeidsplasser. Så er det ikke så nøye med om foreldre mister sine barn eller at barn og unge dør under barnevernet. Det er jo kun barnevernet som kan ta hand om dem i deres øyne. Hvilke øyne er det slike ser med, og hva er det for hode slike egentlig tenker med? Det er god grunn til å stille slike spørsmål.

Merkelig nok er kvinner og menn i Norge mer enn gode nok til å skaffe barn, og slik at barnevernet, og allerede inne på fødestuene, kan få ta med seg flest mulig av dem. På den måten holder også disse menneskene liv i sine egne arbeidsplasser. Dette koster, og det koster Norge milliarder hvert eneste år. Mange foreldre blir fortsatt utsatt for helt sanseløse anklager, men som etter nærmere vurderinger av andre ikke holder mål. Aktivisten Rune Fardal (bosatt i Bergen), har gjennom mange år bl.a. dokumentert hvilke lovstridige metoder barnevernet ofte bruker for å få tatt flest mulige barn fra sine foreldre. I løpet av alle disse årene har Fardal bevislig tilegnet seg meget stor kunnskap om barnevernet. I VG ble han for en tid tilbake hengt ut på en særdeles stygg og uakseptabel måte. «Fakta-sjekkerne» måtte senere bite i gresset. Og forresten: Hvem eksponerer barn mer enn eksempelvis Bufdir?

Flere skoler og barnehager deltar fortsatt i rene heksejakter på foreldre for små bagateller som kan skje i selv den aller beste familie. At det finnes noen tilfeller hvor foreldre svikter barna sine, og det kan det være ulike årsaker til, har ingen nektet for. Dessverre så skjer det også i Norge. Men å være så til de grader frekk og uforskammet å komme med gjentatte påstander om «store mørketall», og særlig når det gjelder vold, mishandling, vanskjøtsel, rusmisbruk m.m., skal ingen foreldre måtte tåle å bli urettmessig anklaget for. Jeg blir selv ganske provosert som forelder. Helt til slutt spør jeg rett ut om hvor mange barn og unge er blitt rusavhengig etter at barnevernet «tok hånd» (?) om dem? Dette er noe etaten og deres mange godt betalte medhjelpere ofte nekter for er tilfelle. Men det er det – faktisk!!

Jan Hansen
Ansvarlig redaktør
Frilansjournalist MNJ