Begriper ikke våre politikere seg på økonomi?

Publisert 7.8.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Sfm.no

Pengegriskheten og grådighetskulturen i Norge har eksplodert. Den florerer nå like mye i statlige og kommunal ervervsvirksomheter, som den gjør i det private næringslivet. Ingen synes å få nok og ingen er bedre enn andre. Grådighetskulturen i Norge er svært lik den vi finner i flere vestlige land. Vi behøver ikke å dra lengre enn til våre naboland, for der å se resultater av ren grådighet. Boligspekulasjoner er et godt eksempel.

Fakta tilsier fortsatt at alle i Norge ikke tjener kr. 450 000,- i året som stadig hevdet fra politisk hold. Alle har heller ikke råd til å kjøpe seg miljøvennlige biler, og mye takket en fortsatt spenn gal avgiftspolitikk. Man kan virkelig begynne å lure på om statens og den politiske toppelites langsiktige plan, er at færrest mulig i Norge skal få lov til å eie bil. I stedet er kanskje tanken den at vanlige arbeidsfolk med tiden skal tvinges over på sykkel, alternativt offentlig transport, og når eller om slik da er tilgjengelig, eller bruke egne ben dersom de da kan gå selv. 

Amerikansk minstelønn er også mange norske politikeres store drøm. Men de bør samtidig huske på at produksjons- og prisnivået i Norge er langt høyere: Et unormalt høyt nivå skapt av ingen andre enn dem selv. Og selvsagt er dette noe næringslivet også ønsker seg. Lavest mulig lønninger eller nye trusler om utflagging til land med mye lavere kostnader. Og hver gang trusler om utflagging framsettes fra store næringsdrivende, så skjelver hele det politiske Norge. De gjør da som regel som næringslivstoppene sier for å unngå å miste ansikt, ikke minst politisk støtte av økonomisk art.

Kostnadene ved å bo i Norge er de som gjør størst innhugg i folks økonomi. Noe annet som nå er i ferd med å eksplodere helt er prisene på strøm og såkalt nettleie. Og hvem er det som igjen beriker seg enda mer på strømleverandørenes overskudd, og hver gang de har skrudd prisene til himmels? Jo, staten, kommunene og de private eierne. Prisøkninger skjer som regel hver gang Norge har eksportert langt mer strøm enn man burde. Men til pokkers med forbrukerne. De får bare en stor regning i posten etter at gribbene har fjernstyrt deres strømmålere over tid, et moderne instrument som kan trikses med av dem som kan det.