Bemanningsnorm innen eldreomsorgen

Publisert 6.3.2023
Foto: Colourbox

Årsmøtet i Trøndelag Pensjonistparti vil ha utredet hvordan man kan få etablert en bemanningsnorm innen eldreomsorgen. Dette er et forslag som koster, men som er nødvendig i dagens bemanningssituasjon.

Dagens situasjon innen eldreomsorgen med høyt sykefravær og lav bemanning kan ikke fortsette. Når man har bemanningsnorm på andre områder som barnehage så er det en selvfølge at man kan utrede dette også innen eldreomsorgen.

Årsmøtet i Trøndelag Pensjonistparti ønsker at Trondheim, Kristiansand og Bergen skal være pilotkommuner (forsøkskommuner) for å bruke bemanningsnorm innen eldreomsorgen. De ekstra utgiftene til bemanningsnormen skal finansieres over departementet.

Vi trenger å få flere folk i eldreomsorgen og bemanningsnorm er en måte å sikre dette på. Trondheim, Kristiansand og Bergen kan vise vei for hvordan man kan få forsterket eldreomsorgen slik at bemanningsnorm innen eldreomsorgen etter hvert kan taes i bruk i alle landets kommuner.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet