Bergen: Økende fyll og tafatte politikere

Følgende gjelder utvilsomt også Oslo, men la meg her konsentrere meg om min egen by, Bergen, – som gjennom de siste rundt 30 årene har tapt mye av sin kvelds- og nattlige sjarm «takket» være tafatte politikere og en kraftig eskalering når det gjelder fyll og andre rusmidler.

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Det er ofte behagelig og likevel vemodig å tenke tilbake til 1950-60-70 årene, hvor man kunne bevege seg rundt om i Bergen når som helst på døgnet, uten å måtte risikere å bli slått ned eller bli forulempet på andre måter. Var det den siste generasjonen av siviliserte mennesker som levde den gangen? Det kan sannelig se slik ut. Hvis man i verste fall så en fyllik, så var det som regel en helt harmløs hendelse uten fare for en selv. Alt var stille utendørs, og byen hadde også den gangen tilstrekkelig med restauranter. Men det var gode restauranter hvor der som regel var ro og orden. 

De fleste over en viss alder husker vel navn som Excellent, Teaterkafeen, Stjernesalen/Ugla, Grand, Chianti, og noen få til pluss hotellenes egne restauranter og en del gode kafeteriaer.  Undertegnede har aldri vært noen restaurant-gjenger, men man fulgte da litt med i hva som hendte også den gangen, og det var temmelig sjelden noe dramatisk. En vesentlig årsak var nok langt tidligere stengningstider og en noe annen holdning til fyll og gatebråk. Og der var nok tilstrekkelig med spisesteder også på den tiden.

Det er minst 20 år siden at der ble uttalt fra kompetent hold at Bergen allerede da hadde mange flere spisesteder enn hva som var naturlig for en by av Bergens størrelse. Dagens lokalpolitikere – enten det er Høyre, FrP, KrF, etc. – ser ut til å ønske enda mer fyll og bråk. Ungdomsorganisasjonene til de politiske partiene består dessverre i altfor stor del av ansvarsløse og umodne ungdommer som sannsynligvis for en stor del er med på nattelivet selv. Der snakkes om enda senere åpningstider (etter kl. 03.00!!), og flere og flere får alkoholserveringstillatelser. 

Jeg vil påstå at dem som sitter etter kl. 01.00 og drikker alkohol og kanskje også senere er involvert i slåsskamper o.a. er alkoholikere. Hva i all verden skal man sitte på utesteder langt utover i de små timer å fylle seg, for deretter, for altfor manges vedkommende, å lage bråk og begå kriminelle handlinger både innendørs og ikke minst i gatene? Jeg jobbet i mer enn 20 år på et sted hvor vi til tider stengte rundt midnatt. Å spasere over Torget på vei til siste buss kunne være et sant mareritt.  Langs den husrekken hvor man i siviliserte tider (!) hadde gode butikker, fløt det av knuste flasker og annet boss, urin, oppkast og brølende fordrukne mennesker som ravet omkring med brøl og grovkjeft. Torget var en eneste støyende svinesti.

I dag er det vel sannsynligvis minst like gale – jeg har ikke vært der nattetider de senere årene. Det skulle vært ønskelig å få alle disse utestedene langs Torget omgjort til butikker igjen! Jeg vet at mange ønsker det. Når man så i avisene hvordan all galskapen var løs i byen natt til 5. august, hvor politiet ikke maktet å ta seg av alt, og hvor der var 4-5-6 slåsskamper samtidig rundt om i byen, så må det kunne bli et folkekrav å få dette svineriet bort fra gatene! Det samme gjelder også andre rusmisbrukere som ofte er til sjenanse for folk. En god og effektiv begynnelse er selvsagt å innskrenke åpningstidene ved spisestedene til midnatt – senest kl. 01.00, og stoppe alkoholservering f.eks. kl. 22.00. 

Vi har tydeligvis fått en generasjon som i altfor stor grad ikke kan oppføre seg og som ikke kan styre sine alkoholvaner og trang til å lage bråk. Det ser ut til at våre politikere sitter med hendene i fanget og ikke ønsker å foreta seg noe som helst. Der er to tiltak som må til om man skal få en stadig eskalerende gate-alkoholisme til livs, og det er færre steder med skjenkerett, tidligere stopp av alkoholservering og en kraftig innskjerpning av åpningstidene til senest kl. 01.00 – helst en time tidligere. Og en annen side er selvsagt å øke bøtene for ordensforstyrrelser ytterligere.