Skal Bergen Sentrum dø?

Bergen. Publisert 1.1.2017

Av Terje Haugom
Illus.foto: JH Media

På julehandel i sentrumsbutikker blir det av og til anledning til å slå av en prat med damen eller mannen bak disken. Man opplever at det er langt mindre kunder i butikkene enn før i tiden. Til og med i parkeringshusene er det flust med ledige plasser. Har innehaver eller ekspeditør gjort seg noen tanker om hvorfor det er slik, og til og med i juleuken?

Svarene har mye til felles, – uansett bransje: Med alle de store kjøpesentrene i de perifere strøk av byen, med så å si gratis parkering inntil 2 – 3 timer, – hvem vil da betale både bompenger, dyr parkering, og attpåtil måtte gå en lengre avstand for å få kjøpt mat, klær o.a., pga. reguleringer, forbud o.l.?

Innehavere og ekspeditører legger helt korrekt skylden på Bergen kommune, som har den høyst tvilsomme æren for sviktende kundegrunnlag, pga. en hyperaktiv trang etter bompenger, en sykelig trang etter å regulere, stenge for kjøring, parkering forbudt alle steder, p-takster som overstiger spiret på Johanneskirken, o.a. tiltak som gjør det utrivelig å handle i Sentrum – f.eks. graving og fiksing overalt, når som helst, og uten å ta hensyn til trivsel og publikum!

Vil kommunen at næringslivet i Bergen skal overleve på en anstendig måte, må bompenger fjernes, stengte gater åpnes opp, og fri parkering langs alle fortau – i minst en time, og p-takster i p-hus senkes til symbolverdi! Uten disse tiltak vil mange tradisjonsrike forretninger måtte gi seg. Skal Bergen Sentrum dø?