Stortingsvalget 2017: En bit av Høyres program

Oslo. Publisert 21.5.2017

Innledning av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illus.foto: Colourbox

I Samfunnsmagasinets serie med diverse klipp fra landets sittende stortingspartiers program for de neste 4 årene, har turen nå kommet til partiet Høyre. Samfunnsmagasinet presenterer her et lite utdrag fra Høyres vedtatte program for neste stortingsperiode. Vi har klippet ut følgende tekst, og fordi vi vet at ganske mange mennesker i Norge er opptatt av nettopp slike tema som her presenteres.

Dette skriver bl.a. Høyre i sitt program, gjengitt i kursiv stil:

Høyre vil sikre den grunnleggende tryggheten gjennom et sterkt forsvar. Som en del av utenrikspolitikken ønsker Høyre å verne om europeiske grunnverdier, som ytringsfrihet, likebehandling og demokrati. Vi vil ha et synlig og tilstedeværende politi, og vi vil føre en streng og forutsigbar asylpolitikk.

Høyre vil:

– Ha et synlig og effektivt politi som bidrar til å forebygge, bekjempe og oppklare kriminalitet, og som forhindrer terror og radikalisering.

– Føre en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk.

– Fornye og styrke Forsvaret for å verne landet og trygge innbyggerne.

Føre en utenrikspolitikk som forsvarer norske interesser, demokratiet og menneskerettighetene.

 En god start i livet

Høyre vil gi alle mulighet til en god oppvekst og en god utdannelse. Den norske barnehagen og skolen skal gi den enkelte trygge rammer og nødvendige ferdigheter til å klare seg gjennom resten av livet.

Redaksjonens merknad:
Hva synes våre lesere om dette? Kom gjerne med kommentarer eller innlegg. Vi foretrekker at siden ”Kontakt” benyttes. Dere kan også sende e-post til [email protected]. Velkommen med meninger. Red.